Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0183/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0183/2010

Η επιδεινούμενη κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα

11.11.2010

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0183/2010
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Σύμφωνα με πολλούς μάρτυρες, η κατάσταση στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας έχει επιδεινωθεί σημαντικά κατά τις πρόσφατες εβδομάδες. Πάνω από 12.000 Σαχράουι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, έχουν αφήσει τις πόλεις τους και έχουν κατασκηνώσει στα περίχωρα των πόλεων El Aaiun, Smara και Boujdour, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Δυτικής Σαχάρας και τη φοβερή κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, καθώς και για την επίμονη άρνηση του Μαρόκου να επιτρέψει την οργάνωση από τον ΟΗΕ ελεύθερου και αμερόληπτου δημοψηφίσματος για το μέλλον της Δυτικής Σαχάρας.

Εν μέσω της επιδεινούμενης αυτής κατάστασης, ένα 14χρονο αγόρι, ο Al-Nagem Al-Qarhi, σκοτώθηκε στις 24 Οκτωβρίου από πυρά στρατιωτικών του Μαρόκου που επιβλέπουν τους καταυλισμούς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν σε όχημα που έφερνε προμήθειες σε έναν από τους καταυλισμούς που δημιούργησαν οι διαδηλωτές Sahrawi. Πολλά άτομα στους καταυλισμούς έχουν επίσης αρχίσει να υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται με τις νέες απάνθρωπες συνθήκες, οι οποίες οφείλονται στον αποκλεισμό των περιοχών από το στρατό του Μαρόκου. Η κατάσταση στους καταυλισμούς της Δυτικής Σαχάρας και του Tindouf μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική ανθρωπιστική τραγωδία με απρόβλεπτες συνέπειες.

1. Θα εξετάσει το Συμβούλιο το ενδεχόμενο να καλέσει την Κυβέρνηση του Μαρόκου:

 να διασφαλίσει ότι θα φτάνει απρόσκοπτα η ανθρωπιστική βοήθεια και τα λοιπά εφόδια στους πολίτες των καταυλισμών;

 να δώσει τέλος στην πολιτική των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διακρίσεων εις βάρος του λαού Σαχράουι, καθώς και στη λεηλασία των φυσικών του πόρων;

 να σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της και να επιτρέψει στο λαό της Δυτικής Σαχάρας να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του σε ελεύθερο και αμερόληπτο δημοψήφισμα, ως συστήνουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ;

2. Τι άλλα μέτρα εξετάζει το Συμβούλιο σχετικά με το πρόβλημα αυτό;

Κατάθεση: 11.11.2010

Διαβίβαση: 12.11.2010

Λήξη προθεσμίας: 3.12.2010