Parlamento klausimas - O-0183/2010Parlamento klausimas
O-0183/2010

Sunkėjanti padėtis Vakarų Sacharoje

11.11.2010

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-0183/2010
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells
ALDE frakcijos vardu

Vadovaujantis daugeliu pranešimų, pastarosiomis savaitėmis padėtis Vakarų Sacharos teritorijose žymiai pablogėjo. Daugiau nei 12.000 Vakarų Sacharos vyrų, moterų ir vaikų paliko savo miestus ir pasistatė palapines El Ajuno, Smaros ir Budžuro priemiesčiuose protestuodami prieš besitęsiantį Vakarų Sacharos gamtinių išteklių išnaudojimą ir savo ypač sunkią socialinę bei ekonominę padėtį. Padėtį apsunkino ir Maroko atsisakymas leisti surengti JT organizuojamą referendumą dėl Vakarų Sacharos likimo.

Šios vis blogėjančios padėties metu, spalio 24d. stovyklą prižiūrintys Maroko karinių pajėgų pareigūnai nušovė 14-os metų paauglį Al-Nagem-Qarhi. Vadovaujantis pranešimais, jis buvo nušautas automobilyje, kuriuo į vieną iš Vakarų Sacharos gyventojų įkurtą stovyklą buvo gabenamos įvairios atsargos. Nemažai stovyklose gyvenančių asmenų pradėjo sirgti ligomis, kilusiomis dėl nežmoniškai sunkių gyvenimo sąlygų atsiradusių dėl Marokos armijos vykdomos blokados. Padėtis Vakarų Sacharos ir Tindufo stovyklose gali virsti tikra humanitarine tragedija turinčia nenuspėjamų pasekmių.

1. Ar Taryba ketina paraginti Maroko vyriausybę:

 Užtikrinti, kad humanitarinė pagalba ir kitos atsargos netrukdomos pasiektų stovyklose esančius civilius gyventojus?

 Baigti savo diskriminacinę ir Vakarų Sacharos gyventojų teises pažeidžiančią politiką, o taip pat šio regiono gamtinių išteklių išnaudojimą?

 Laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir leisti Vakarų Sacharos gyventojams laisvai apsispręsti dėl savo ateities surengiant referendumą, kaip tai rekomenduojama JT Saugumo tarybos rezoliucijomis?

2. Kokių kitų veiksmų ketina imtis Taryba šiuo klausimu?

Pateikta: 11.11.2010

Perduota: 12.11.2010

Atsakyti iki: 3.12.2010