Parlamenta jautājums - O-0183/2010Parlamenta jautājums
O-0183/2010

Situācijas pasliktināšanās Rietumsahārā

11.11.2010

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0183/2010
Padomei
Reglamenta 115. pants
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells
ALDE grupas vārdā

Saskaņā ar daudziem ziņojumiem situācija Rietumsahāras okupētajās teritorijās pēdējās nedēļās ir ievērojami pasliktinājusies. Vairāk nekā 12 000 rietumsahāriešu vīriešu, sieviešu un bērnu ir atstājuši savas pilsētas un uzcēluši teltis Ajūnas, Smāras un Bū Džeidūras pilsētu nomalēs, protestējot pret Rietumsahāras dabas resursu izmantošanas turpināšanos un šausmīgo sociālekonomisko situāciju, kā arī pret Marokas pastāvīgo atteikšanos atļaut ANO organizēt brīvu un godīgu referendumu par Rietumsahāras likteni.

Šās arvien sliktākās situācijas apstākļos Marokas militārpersonas, kas uzrauga nometnes, 24. oktobrī nošāva 14 gadu vecu zēnu Al-Nagem Al-Qarhi. Saskaņā ar ziņojumiem viņš tika nošauts automašīnā, kas veica piegādi vienai no nometnēm, ko izveidojuši rietumsahāriešu protestētāji. Turklāt daudzi cilvēki nometnēs sākuši ciest no slimībām, kas saistītas ar jaunajiem necilvēcīgajiem apstākļiem, ko izraisa Marokas armijas īstenotā šo teritoriju blokāde. Nometnēs Rietumsahārā un Tindufā situācija var izvērsties par īstu humāno traģēdiju ar neparedzamām sekām.

1. Vai Padome apsver iespēju aicināt Marokas valdību:

 nodrošināt, ka humānā palīdzība un citas piegādes netraucēti sasniedz civiliedzīvotājus nometnēs?

 izbeigt diskriminācijas politiku un cilvēktiesību pārkāpumus pret Rietumsahāras iedzīvotājiem, kā arī šīs teritorijas dabas resursu izlaupīšanu?

 ievērot starptautiskās saistības un ļaut Rietumsahāras iedzīvotājiem brīvi izvēlēties savu nākotni brīvā un godīgā referendumā, kā to iesaka ANO Drošības padomes rezolūcijas?

2. Kādus citus pasākumus Padome apsver šajā sakarā?

Iesniegšanas datums: 11.11.2010

Nosūtīts: 12.11.2010

Termiņš atbildei: 3.12.2010