Pytanie poselskie - O-0183/2010Pytanie poselskie
O-0183/2010

Pogarszająca się sytuacja na terytorium Sahary Zachodniej

11.11.2010

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-0183/2010
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells
w imieniu grupy ALDE

Jak wynika z licznych doniesień sytuacja na okupowanych terytoriach Sahary Zachodniej znacząco się pogorszyła na przestrzeni ostatnich tygodni. Ponad 12 000 Saharyjczyków: mężczyzn, kobiet i dzieci opuściło miasta i rozbiło obozowiska na obrzeżach miast Al-Ujunu, As-Samary i Abu Dżudur, aby zaprotestować przeciwko prowadzonej eksploatacji zasobów naturalnych Sahary Zachodniej, a także dramatycznej sytuacji społeczno-gospodarczej i nieudzielaniu przez Maroko zgody na organizację przez ONZ wolnego i sprawiedliwego referendum dotyczącego przyszłości Sahary Zachodniej.

W tym okresie 24 października 14 letni chłopiec, Al-Nagem Al-Qarhi, został zastrzelony przez marokańskich żołnierzy pilnujących obozów. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniach, zastrzelono go w samochodzie, którym dowożono zaopatrzenie do jednego z obozowisk rozbitych przez protestujących Saharyjczyków. Wiele osób zamieszkujących  obozy zapadło na choroby wynikające z nowych, nieludzkich warunków spowodowanych blokadą terytoriów prze marokańską armię. Sytuacja w obozach na Saharze Zachodniej i w Tindouf może przeistoczyć się w prawdziwą tragedię humanitarną o niemożliwych do przewidzenia skutkach.

1. Czy Rada bierze pod uwagę wezwanie rządu marokańskiego do:

 zadbania o to, żeby pomoc humanitarna i inne produkty zaopatrzeniowe dotarły bez przeszkód do ludności cywilnej w obozach?

 położenia kresu polityce dyskryminacji i naruszania praw człowieka w stosunku do Saharyjczyków, a także grabieży ich zasobów naturalnych?

 przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i umożliwienia ludności Sahary Zachodniej podejmowania decyzji o swej przyszłości w drodze wolnego i sprawiedliwego referendum zgodnie z zaleceniami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ?

2. Jakie działania zamierza ponadto podjąć Rada w tej sprawie?

Przedłożone: 11.11.2010

Przekazane: 12.11.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 3.12.2010