Parlamentarno vprašanje - O-0183/2010Parlamentarno vprašanje
O-0183/2010

Vse slabše razmere v Zahodni Sahari

11.11.2010

Vprašanje za ustni odgovor O-0183/2010
za Svet
Člen 115 poslovnika
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells
v imenu skupine ALDE

Glede na številna poročila so se v zadnjih tednih razmere na zasedenih ozemljih Zahodne Sahare zelo poslabšale. Več kot 12 000 zahodnosaharskih moških, žensk in otrok je zapustilo svoje kraje in postavilo šotore v predmestju mest El Aaiun, Smara in Boujdour v znak protesta zaradi izkoriščanja naravnih virov Zahodne Sahare in svojega neznosnega socialno-gospodarskega položaja, pa tudi zaradi vztrajnega zavračanja Maroka, da bi OZN organizirala svoboden in pravičen referendum o usodi Zahodne Sahare.

Med slabšanjem teh razmer so maroški vojaki, ki nadzirajo taborišča, 24. oktobra do smrti ustrelili 14-letnega fanta Al-Nagema Al-Qarhia. Po poročanju je bil ustreljen v avtomobilu, ki je prinašal zaloge v eno od taborišč, ki so jih postavili saharski protestniki. Veliko ljudi iz taborišč je tudi že zbolelo zaradi nehumanih pogojev, ker je maroška vojska postavila blokado okoli teh območij. Razmere v taboriščih v Zahodni Sahari in Tindufu se lahko sprevržejo v resnično humanitarno tragedijo z nepredvidljivimi posledicami.

1. Ali Svet razmišlja, da bi maroško vlado pozvala, naj:

 zagotovi, da bo humanitarna pomoč in druga oskrba neovirano prispela do civilnega prebivalstva v taboriščih?

 preneha diskriminacijsko politiko do saharskega prebivalstva, kršenje njihovih človekovih pravic ter ropanje naravnih virov na njihovem ozemlju?

 spoštuje mednarodne obveze in prebivalcem Zahodne Sahare omogoči prosto odločanje o njihovi prihodnosti na svobodnem in pravičnem referendumu, kot je Varnostni svet ZN priporočil v svoji resoluciji?

2. Kakšne druge ukrepe v zvezi s tem načrtuje?

Vloženo: 11.11.2010

Posredovano: 12.11.2010

Rok za odgovor: 3.12.2010