Parlamentsfråga - O-0183/2010Parlamentsfråga
O-0183/2010

Den försämrade situationen i Västsahara

11.11.2010

Fråga för muntligt besvarande O-0183/2010
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells
för ALDE-gruppen

Enligt flera rapporter har situationen i de ockuperade områdena i Västsahara avsevärt försämrats under de senaste veckorna. Drygt 12 000 sahrawiska män, kvinnor och barn har lämnat sina städer och rest sina tält i utkanten av städerna El Aaiun, Smara och Boujdour i protest mot den exploatering av Västsaharas naturresurser som pågår och mot den fruktansvärda sociala och ekonomiska situation som de befinner sig i samt mot Marockos envisa vägran att låta FN organisera en fri och rättvis folkomröstning om Västsaharas öde.

Mitt i detta försämrade läge sköts den 24 oktober en 14-årig pojke, Al-Nagem Al-Qarhi, ihjäl av marockanska militärer som övervakade lägren. Enligt rapporterna sköts han i en bil då han transporterade förnödenheter till ett av lägren som byggts upp av sahrawiska aktivister. Många människor i lägren har dessutom börjat utveckla sjukdomar orsakade av de nya omänskliga förhållanden som beror på den marockanska arméns blockad av områdena. Situationen i lägren i Västsahara och Tindouf kan utvecklas till en regelrätt humanitär tragedi med oförutsägbara konsekvenser.

1. Tänker rådet att uppmana den marockanska regeringen att

 se till att humanitärt bistånd och andra förnödenheter utan problem kan nå den civila befolkningen i lägren,

 upphöra med den politik som diskriminerar och kränker saharawifolkets mänskliga rättigheter, liksom med plundringen av territoriets naturresurser,

 respektera sina internationella åtaganden och tillåta Västsaharas folk att fritt bestämma om sin framtid i en fri och rättvis folkomröstning, vilket FN:s säkerhetsråd rekommenderar i sina resolutioner?

2. Vilka övriga åtgärder planerar rådet i detta sammanhang?

Ingiven: 11.11.2010

Vidarebefordrad: 12.11.2010

Sista svarsdag: 3.12.2010