Parlamentarno vprašanje - O-0202/2010Parlamentarno vprašanje
O-0202/2010

Prostovoljni partnerski sporazumi FLEGT s Kongom in Kamerunom ter drugi načrtovani prostovoljni partnerski sporazumi

Vprašanje za ustni odgovor O-0202/2010
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Catherine Bearder
v imenu skupine ALDE
David Martin
v imenu skupine S&D
Joe Higgins
v imenu skupine GUE/NGL
Daniel Caspary
v imenu skupine PPE

Postopek : 2010/3015(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0202/2010
Predložena besedila :
O-0202/2010 (B7-0802/2010)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Številne države, ki izvažajo tropski trdi les, so začele podpisovati prostovoljne partnerske sporazume z EU v okviru akcijskega načrta za uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT). S temi sporazumi bo EU zagotovila podporo za reforme upravljanja gozdov in izgradnjo zmogljivosti, vključno z izboljšanjem sledljivosti in sistemov za preverjanje zakonitosti za les in lesne proizvode. Parlament mora uradno odobriti prostovoljna partnerska sporazuma s Kamerunom in Republiko Kongo (Brazzaville).

Vsi sedanji in prihodnji prostovoljni partnerski sporazumi bi morali prispevati k varstvu nedotaknjenih gozdnih pokrajin ter gozdarski sektor usmeriti v okoljsko in družbeno trajnost ter izvesti zelo potrebne postopke reforme.

  Kakšen mehanizem bo ustanovljen, da bi zagotovili, da bodo prostovoljni partnerski sporazumi pravočasno strogo in učinkovito uveljavljeni na različnih stopnjah njihovega izvajanja? Ali bo Komisija pripravila – in predstavila Parlamentu – redna poročila o napredku pri izvajanju različnih določb vseh sedanjih in prihodnjih sporazumov?

  Kako bo Komisija zagotovila, da bodo lahko civilna družba, lokalno prebivalstvo in domorodna ljudstva prosto in z zaupanjem prispevali k izvajanju in uveljavljanju prostovoljnih partnerskih sporazumov ter ali bodo lahko izkoristili pravico do pritožbe? Ali je Komisija izvedla neodvisno oceno sedanjega stanja človekovih pravic in varstva njihove pravice do svobode govora v državah, ki jih zadevajo prostovoljni partnerski sporazumi? Če ne, ali se Komisija zavezuje, da bo izvedla neodvisno zanesljivo oceno standardov človekovih pravic v vsaki državi prostovoljnega partnerskega sporazuma?

  Glede na to, da prostovoljni partnerski sporazumi neposredno finančno vplivajo na proračun EU in da se pričakuje, da bo v naslednjih letih podpisanih še več tovrstnih sporazumov, kakšna posebna in dodatna sredstva nameravajo Komisija in države članice zbrati za finančne, tehnične in človeške vire, ki bi podprli pogajanja in izvajanje teh sporazumov?

  Katere nove pobude je Komisija poleg teh sporazumov predvidela za boj proti obsežnemu krčenju gozdov in uničevanju naravnih gozdov ter za spodbujanje njihove zaščite?

Vloženo: 2.12.2010

Posredovano: 6.12.2010

Rok za odgovor: 13.12.2010