Întrebare parlamentară - O-0203/2010Întrebare parlamentară
O-0203/2010

Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) - punerea în aplicare concretă a strategiei Europa 2020 în vederea îndeplinirii ODM 6 până în 2015

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0203/2010
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes, Marina Yannakoudakis

Procedură : 2010/3016(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0203/2010
Texte depuse :
O-0203/2010 (B7-0006/2011)
Voturi :
Texte adoptate :

UE și statele sale membre au investit masiv (prin intermediul programelor-cadru 5, 6 și 7) în activități de cercetare și inovare având drept scop dezvoltarea vaccinurilor împotriva tuberculozei.

Organizația Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI), un parteneriat care reunește peste 40 de centre europene de cercetare, are capacitatea de a transforma rezultatele activității sale în vaccinuri care răspund nevoii urgente la nivel mondial în acest sens.

Într-adevăr, cu cinci înaintea datei-limită pentru îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), incidența tuberculozei la nivel mondial rămâne un motiv de îngrijorare. Numai un program de vaccinare care include o campanie de vaccinare la scară largă va avea un impact pozitiv.

În acest scop, este important să se stimuleze finanțarea internațională folosind metodele existente. Întrucât finanțarea publică nu mai este suficientă pentru a răspunde nevoilor și provocărilor care apar în țările în curs de dezvoltare, este necesar să se depună de urgență eforturi pentru identificarea unor metode alternative și inovatoare de finanțare.

Ar fi posibil ca rezultatele activității noastre de cercetare și dezvoltare să fie puse la dispoziția persoanelor din lumea întreagă care suferă de tuberculoză – mai ales din țările cel mai puțin dezvoltate – prin intermediul modelului TBVI existent (instituit la solicitarea Comisiei) și ca acest proiect să devină parte a punerii în aplicare concrete a strategiei UE 2020? Acest lucru ar consolida, pe de altă parte, rolul UE și poziția sa de lider în țările respective.

Depunere: 3.12.2010

Trimisă: 7.12.2010

Termen pentru răspuns: 14.12.2010