Parlamenta jautājums - O-0209/2010Parlamenta jautājums
O-0209/2010

Ārkārtas situācija atkritumu jomā Neapolē, Kampānijas reģionā un Eiropas fondu izmantošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0209/2010
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana
EFD grupas vārdā

Procedūra : 2010/2963(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0209/2010
Iesniegtie teksti :
O-0209/2010 (B7-0806/2010)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Jau vairākus gadus Kampānijas reģionā un it īpaši Neapoles pilsētā ir ārkārtas situācija attiecībā uz atkritumu savākšanu un apglabāšanu. Pēdējā krīze 2007. un 2008. gadā nav pilnībā pārvarēta, kā rezultātā Neapolē no jauna ir ārkārtas situācija.

Vai Komisija, ņemot vērā arī nesenās pārbaudes uz vietas, kuras veica, lai nepastarpināti pārliecinātos par situāciju, var sniegt datus par to Kopienas fondu izmantojumu Itālijas Kampānijas reģionā, kurus pēdējos 20 gados piešķīra, lai apsaimniekotu un apglabātu pilsētas atkritumus? Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošiem datiem, vai piešķirtie līdzekļi ir izmantoti lietderīgi un atbilstoši reģionālo un vietējo iestāžu iesniegtiem plāniem? Komisija nekad nav pārbaudījusi, vai vietējās iestādes finansējumu ir izlietojušas lietderīgi. Tā kā ar atkritumu savākšanas un apglabāšanas sistēmu nav nodrošināts noturīgs krīzes risinājums, vai Komisija ir iecerējusi noteikt finansiāla rakstura sankcijas, ja reģionālās iestādes neiesniegs apsaimniekošanas plānu, ar kuru varētu pilnībā atrisināt atkritumu problēmu?

Iesniegšanas datums: 7.12.2010

Nosūtīts: 9.12.2010

Termiņš atbildei: 16.12.2010