Parlamenta jautājums - O-0212/2010Parlamenta jautājums
O-0212/2010

  Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0212/2010
  Komisijai
  Reglamenta 115. pants
  Vital Moreira, David Martin
  Starptautiskās tirdzniecības komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2010/2851(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-0212/2010
  Iesniegtie teksti :
  O-0212/2010 (B7-0807/2010)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Fidži un Papua-Jaungvineja parakstīja ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu (EPPN), kas ietver būtiskas atšķirības šo valstu liberalizācijas grafikos. Kā šīs saistības ietekmēs minēto valstu importēšanas un eksportēšanas veidus? Kā tās ietekmēs tirdzniecības attiecības ar Austrāliju un Jaunzēlandi?

  Ko Komisija plāno darīt, lai turpmāk apvienotu EPPN noslēgšanu ar valstīm, kas ir visvairāk ieinteresētas šo nolīgumu noslēgšanā, un reģionālo integrāciju?

  Kā Komisija nodrošinās, ka EPPN nemazina nedz politiskās intereses, nedz sabiedrības cerības attiecībā uz ekonomisko integrāciju Klusā okeāna valstīs?

  Saskaņā ar PTO tirdzniecības politikas pārskatu attiecībā uz Fidži ES stingrie noteikumi par zivju eksporta izcelsmi ir ievērojami ierobežojuši rīcības iespējas. Ar EPPN ir panākts, ka šie noteikumi nav vairs tik stingri, atļaujot vietējiem pārstrādātājiem izmantot nenoteiktas izcelsmes izstrādājumus.  Kā Komisija paredz informēt Parlamentu par īpašo noteikumu īstenošanu saistībā ar noteikumiem par izcelsmi, tostarp ietekmi uz ES zvejniecības nozari, pārstrādes rūpniecību Papua-Jaungvinejā un Fidži Salu Republikā, kā arī zivju krājumu pārvaldību Klusajā okeānā? Kā Komisija papildus atbalstīs Klusā okeāna valstis, lai nodrošinātu to zvejniecības nozares ilgtspējīgu attīstību?

  No otras puses, vai Komisija var apstiprināt, ka Papua-Jaungvineja un Fidži atļauj zvejot savos ūdeņos citiem plašākā reģiona tirdzniecības partneriem, piemēram, Taizemei, Filipīnām, Taivānai un Ķīnai, bet neļauj to darīt Eiropas zvejas flotei? Vai Komisija ir aprēķinājusi, kā šis pagaidu nolīgums ietekmēs ES zvejniecības nozari un jo īpaši konservu ražošanu? Vai ir kādas norādes par to, kā šie nolīgumi ietekmēs ĀKK un VPS+ valstu konservu ražošanas nozari?

  Kā Komisija nodrošinās, ka ar visaptverošu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu tiek veicināta reģionālā integrācija?

  Kādus pasākumus Komisija veiks, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas, jo īpaši sievietēm, Klusā okeāna valstīs? Vai Komisija atbalsta to, ka jāļauj sniegt pašlaik apturēto finansiālo atbalstu cukura nozarei Fidži, ja ir īstenoti nepieciešamie labas pārvaldības pasākumi? Vai Komisija ir apņēmusies ieviest ilgtspējīgas attīstības sadaļu visos nākamajos visaptverošajos ekonomisko partnerattiecību nolīgumos?

  Iesniegšanas datums: 9.12.2010

  Nosūtīts: 13.12.2010

  Termiņš atbildei: 20.12.2010