Parlamenti kérdések
PDF 49kWORD 46k
2010. december 20.
O-0217/2010

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-0217/2010

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 115. cikke

Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer


  Tárgy: A légi járműveken utazó szülők és idős személyek pontos tájékoztatása

A jogi szabályozás tekintetében a légi közlekedés az az ágazat, ahol az utasok a legkiterjedtebb jogokkal rendelkeznek. A légi közlekedésre vonatkozó jogszabályok részeként konkrét rendelet (1107/2006/EK) rögzíti a légi járműveken utazó, fogyatékkal élő személyek és csökkent mozgásképességű személyek jogait. Az e rendelet által biztosított elvek között találjuk az akadálymentesítés, a megkülönböztetésmentesség, a segítségnyújtás és a hozzáférhető formában nyújtott tájékoztatáshoz való jogosultság elvét.

Sajnálatos módon azonban a kívántnál jóval csekélyebb számban vannak azok az utasok, akik tisztában vannak jogaikkal.  Bár a fogyatékkal élő személyek nagyrészt ismerik jogaikat, az idősebbekről és a gyermekeikkel egyedül utazó anyákról vagy apákról (ti. a koruk következtében mobilitásukban korlátozott személyekről) ez már sokkal kevésbé mondható el.

Figyelmet érdemlő tény, hogy mind a fogyatékkal élő, mind a csökkent mozgásképességű személyek számára fenntartott létesítmények – tájékoztatási pontok, mosdók és felvonók – jelölésére ugyanaz a szimbólum használatos (tolókocsis személy kék háttér előtt). A csökkent mozgásképességű személyek gyakran úgy vélik, hogy a szóban forgó létesítmények kizárólag a fogyatékkal élő személyek számára vannak fenntartva. A reptéri alkalmazottak is gyakran ugyanerre a következtetésre jutnak, ami megmagyarázza, hogy miért nem nyújtanak ilyen irányú tájékoztatást. Egyértelmű, hogy az utasok jogaikat a szimbólum, és nem az 1107/2006/EK rendelet alapján értelmezik. A jelenleg használatos grafikai szimbólum a rendelet szerint segítségre jogosult személyeknek csak bizonyos körére vonatkozik.

A fentiek tükrében nem véli-e úgy a Bizottság, hogy egy olyan, új szimbólumot kellene javasolni az Unió valamennyi repülőterén való használatra, amely oly módon ábrázol egy csökkent mozgásképességű személyt, hogy azt az idős személyek és a gyermekeikkel egyedül utazó anyák és apák is magukra vonatkoztassák? Nem gondolja-e a Bizottság, hogy a rendelet címének említenie kellene az anyákat és apákat, valamint az idős személyeket?

Előterjesztve: 20.12.2010

Továbbítva: 4.1.2011

A válaszadás határideje: 11.1.2011

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat