Întrebări parlamentare
PDF 57kWORD 45k
20 decembrie 2010
O-0217/2010

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0217/2010

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer


  Subiect: Informații exacte pentru părinții și pentru pasagerii în vârstă care utilizează transportul aerian

În materie de legislație, transportul aerian este sectorul în care pasagerii au gama cea mai largă de drepturi. Legislația din domeniul transportului aerian include un regulament specific (Regulamentul (CE) nr. 1107/2006) privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului. Principiile garantate de acest regulament includ accesibilitatea, nediscriminarea, asistența și dreptul de a dispune de informații în formate accesibile.

Din păcate, totuși, numărul pasagerilor care sunt conștienți de facto de drepturile lor este departe de a fi satisfăcător. Deși persoanele cu handicap își cunosc, în general, drepturile, persoanele în vârstă și mamele și tații care călătoresc singuri cu copii mici (adică persoanele a căror mobilitate este redusă datorită vârstei acestora) își cunosc drepturile într-o măsură cu mult mai mică.

Este nevoie să se atragă atenție asupra faptului că același simbol (o persoană așezată într-un scaun cu rotile pe un fond albastru) este folosit pentru a indica instalațiile – cum ar fi punctele de informare, toaletele și lifturile – care sunt destinate utilizării de către persoane cu handicap și de către persoane cu mobilitate redusă. Persoanele cu mobilitate redusă cred adesea că instalațiile respective pot fi folosite doar de persoanele cu handicap. Angajații aeroporturilor tind să ajungă la aceeași concluzie, lucru care explică faptul că nu iau măsuri în aceste situații. În mod clar, pasagerii își interpretează drepturile pe baza simbolului și nu a conținutului Regulamentului (CE) nr. 1107/2006. Simbolul grafic folosit în momentul de față face referire doar la câteva dintre persoanele care au dreptul la asistență în virtutea regulamentului.

În lumina celor de mai sus, nu consideră Comisia că ar trebui să se propună un simbol nou, care să fie folosit în toate aeroporturile UE, și care să reprezinte o persoană cu mobilitate redusă ușor de recunoscut de persoanele în vârstă și de mamele și tații care călătoresc singuri cu copii mici? Nu consideră Comisia că titlul regulamentului ar trebui să menționeze mamele și tații cu copii mici, precum și pasagerii în vârstă?

Depunere: 20.12.2010

Trimisă: 4.1.2011

Termen pentru răspuns: 11.1.2011

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate