Parlamentarna vprašanja
PDF 49kWORD 26k
20. december 2010
O-0217/2010

Vprašanje za ustni odgovor O-0217/2010

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer


  Zadeva: Jasne informacije za starše in starejše potnike v zračnem prevozu

Kar zadeva zakonodajo, je zračni promet sektor, v katerem potniki uživajo najširšo paleto pravic. Eden od zakonodajnih aktov, ki se uporabljajo za zračni promet, je posebna uredba (Uredba (ES) št 1107/2006) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu. Načela, zajamčena s to uredbo, vključujejo dostopnost, nediskriminacijo, pomoč in pravico do informacij v dostopni obliki.

Na žalost pa število potnikov, ki se dejansko zavedajo svojih pravic, še zdaleč ni zadovoljivo. Čeprav so invalidi večinoma seznanjeni s svojimi pravicami, se starejši ljudje ter starši, ki potujejo sami z majhnimi otroki (tj. osebe, katerih mobilnost je omejena zaradi starosti) svojih pravic precej manj zavedajo.

Treba je opozoriti na dejstvo, da se isti simbol (oseba na invalidskem vozičku na modrem ozadju) na primer uporablja za označevanje informacijskih točk, stranišč in dvigal, . namenjenih tako invalidom kakor tudi osebam z omejeno mobilnostjo. Osebe z omejeno mobilnostjo pa pogosto mislijo, da so ti kraji namenjeni samo za invalide. Letališki uslužbenci so velikokrat istega mnenja in zato tudi ne ukrepajo ustrezno. Povsem jasno je, da potniki svoje pravice tolmačijo na podlagi simbola in ne vsebine Uredbe (ES) št. 1107/2006 Grafični simbol, ki se trenutno uporablja, tako dejansko velja le za del posameznikov, ki so upravičeni do pomoči na podlagi zadevne uredbe.

Ali glede na navedeno Komisija meni, da bi bilo treba predlagati uvedbo novega simbola na vseh letališčih v EU, ki bo predstavljal osebe z omejeno mobilnostjo in ki ga bodo lahko jasno prepoznali tudi starejši ter starši, ki potujejo sami z majhnimi otroki? Ali Komisija meni, da bi bilo treba v naslovu uredbe izrecno navesti starše z majhnimi otroki ter starejše potnike?

Vloženo: 20.12.2010

Posredovano: 4.1.2011

Rok za odgovor: 11.1.2011

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov