Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 43k
11 januari 2011
O-000004/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2011

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Sophia in 't Veld, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez

namens de ALDE-Fractie


  Betreft: Dagvaardingen van de VS met betrekking tot Wikileaks en EU-regels inzake gegevensbescherming

Er zijn berichten in de media verschenen over dagvaardingen van autoriteiten van de VS voor Twitter en mogelijkerwijs andere internetbedrijven, zoals Google en Facebook, waarin de overhandiging wordt geëist van persoonlijke gegevens, berichten en mededelingen van personen die mogelijk betrokken zijn bij Wikileaks, waarbij het onder meer gaat om een lid van het IJslandse parlement en een Nederlands staatsburger. Op 14 december 2010 heeft het Ministerie van Justitie een dagvaarding gestuurd naar Twitter en gelastte een districtsrechtbank in de VS de overhandiging van gegevens van november 2009 tot nu[1]. Op 7 januari 2011 heeft Twitter deze informatie openbaar gemaakt, na het behalen van een overwinning in de rechtszaal over het recht om de betrokken personen op de hoogte te stellen.

Kan de Commissie op zo kort mogelijke termijn officiële en gedetailleerde toelichtingen vragen van de autoriteiten van de VS inzake de dagvaarding(en), of deze betrekking hebben op een gerechtelijk onderzoek  betreffende illegale handelingen (en zo ja, informatie daarover verstrekken), de gevraagde gegevens, de bronnen, de betrokken media- en communicatiebedrijven, alsmede overige relevante informatie betreffende deze zaak?

Kan de Commissie zo spoedig mogelijk:

 een toelichting geven inzake de kwestie van jurisdictie en legaliteit van deze klaarblijkelijk extraterritoriale toepassing, en de verenigbaarheid van deze juridische stappen met de bescherming van de privacy van EU-burgers, inclusief de vraag of Europese of nationale wetgeving inzake gegevensbescherming is overtreden of kan worden overtreden;

 aangeven of zij op de hoogte is van gelijksoortige dagvaardingen in het verleden met betrekking tot persoonsgegevens van EU-burgers en welke stappen zij daarbij heeft ondernomen;

 aangeven welke verklaring zij zal afleggen en welke stappen zij zal ondernemen tegenover de autoriteiten en de media- en communicatiebedrijven in het geval van een gepleegde of te verwachten schending van de EU-regels inzake gegevensbescherming?

Ingediend: 11.1.2011

Doorgezonden: 13.1.2011

Uiterste datum beantwoording: 20.1.2011

[1]  Het gaat onder meer om de volgende gegevens: namen van geregistreerde gebruikers, usernamen, schermnamen of andere identiteiten, zakelijke adressen, e-mailadressen en andere contactgegevens; verbindingsgegevens of gegevens van tijdstippen en duur inlogsessies; duur van de dienstverlening (inclusief de startdatum) en de soorten gebruikte diensten; telefoon- of instrumentnummers of andere inschrijfnummers of identiteiten, met inbegrip van tijdelijk toegekende netwerkadressen; wijze en bron van betaling voor dergelijke diensten (zoals creditcard- of bankrekeningnummer) en factuurgegevens; gegevens van gebruikersactiviteit voor verbindingen die zijn gelegd van of naar een account; niet-inhoudelijke informatie als IP-adressen en e-mailadressen waar berichten van zijn ontvangen of naar zijn verstuurd; correspondentie en notities of gegevens inzake accounts.

 Bron: http://www.ibtimes.com/articles/99141/20110110/twitter-wikileaks-google-facebook-us-government-court-secret-private-data-information-julian-assange.htm

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid