Parlamenti kérdés - O-000013/2011Parlamenti kérdés
O-000013/2011

A banánkereskedelemről szóló genfi megállapodás megkötése

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000013/2011
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Vital Moreira, Francesca Balzani
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Eljárás : 2010/2821(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000013/2011
Előterjesztett szövegek :
O-000013/2011 (B7-0008/2011)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Tudja-e garantálni a Bizottság, hogy adott esetben megfelelő javaslatokkal kiegészített jelentést terjeszt a Parlament elé abban az esetben, ha a gazdasági körülmények romlása kedvezőtlen hatást gyakorol az uniós – ideértve a legkülső régiókban és az AKCS-országokban tevékenykedő – banántermelők megélhetésére?

Miként fogja biztosítani a Bizottság, hogy egyedi kezdeményezések szülessenek a különféle ellátási láncokba tartozó banántermelők kereskedelmi helyzetének megszilárdítására?

Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések forrásait annak figyelembevételével kell elosztani az érintett országok között, hogy várhatóan mekkora veszteséget fognak elszenvedni a banántermelés és -export vonatkozásában, milyen a fejlettségi szintjük, milyenek a súlyozott indikátoraik és mekkora az EU-ba irányuló banánkereskedelmük?

Tudja-e garantálni a Bizottság, hogy az első lehetséges alkalommal hatásvizsgálatot készít arról, hogy 2020-ig milyen hatást gyakorolnak a megállapodások a banántermelő fejlődő országokra és Európa legkülső régióira?

Hogyan gondoskodik majd a Bizottság arról, hogy a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedésekre és a POSEI-re szánt források elégségesek legyenek ahhoz, hogy segítséget nyújtsanak az AKCS-országok és az Unió banántermelői számára az uniós importrendszer változásaival járó következményekhez való alkalmazkodásban?

Tudja-e garantálni a Bizottság, hogy a program lejárata előtt 18 hónappal elkészül majd a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések értékelése?

Hogy kíván a Bizottság Ecuadornak ugyanolyan vámtarifákat biztosítani, mint fő versenytársainak?

Előterjesztve: 24.1.2011

Továbbítva: 26.1.2011

A válaszadás határideje: 2.2.2011