Parlementaire vragen
PDF 44kWORD 41k
3 februari 2011
O-000022/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000022/2011

aan de Raad

Artikel 115 van het Reglement

Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde

namens de ALDE-Fractie


  Betreft: Schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens door Griekenland en België

Op 21 januari 2011 veroordeelde het Europees Hof voor de rechten van de mens België en Griekenland wegens het overtreden van twee artikelen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens betreffende het verbod op onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, en betreffende het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. België in het bijzonder werd veroordeeld wegens het blootstellen van een Afghaanse asielzoeker aan gevaren die voortkomen uit tekortkomingen in de asielprocedure van Griekenland, en aan detentie- en levensomstandigheden die in strijd waren met het verdrag.

Is de Raad (en het Hongaarse voorzitterschap in het bijzonder), gelet op dit oordeel, op het standpunt van het Parlement uit 2009 over het tijdelijke mechanisme voor de opschorting van overdrachten wanneer een lidstaat te maken krijgt met een extreem zware last op zijn asielsysteem, en op het bericht dat door de EP-delegatie in december 2010 naar Griekenland werd verzonden, bereid zich ertoe te verbinden de onderhandelingen met het Europees Parlement over de herziening van de verordening Dublin II op te starten?

Ingediend: 3.2.2011

Doorgezonden: 4.2.2011

Uiterste datum beantwoording: 25.2.2011

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid