Парламентарни въпроси
PDF 49kWORD 27k
9 февруари 2011 г.
O-000034/2011

Въпрос с искане за устен отговор O-000034/2011

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

от името на групата PPE


  Относно: Изискване за визи за Канада за чешки, румънски и български граждани

Настоящото положение на нещата във връзка с визовия режим, наложен от Канада за чешки, румънски и български граждани подкопава общата визова политика на ЕС, която се основава на реципрочност и цели осигуряване на свобода на движение за всички граждани на ЕС. Не следва да има никакво съмнение, че по този въпрос Комисията е на страната на гражданите на ЕС и държавите-членки на ЕС. Обратното би обезсмислило общата визова политика на ЕС.

Следователно настоятелно призоваваме Комисията за по-голяма ангажираност с цел възстановяване и гарантиране на реципрочността по отношение на визите. Комисията има мандат по силата на отговорността си за общата визова политика на ЕС и възможността да предприема ефективни действия.

1. Как оценява Комисията ефективността на досегашния подход на ЕС по този въпрос?

2. Каква е позицията на Комисията относно усилията от страна на Канада за обвързване на вдигането на визовия режим с различни условия като реформа на канадската система за даване на убежище, намаляване на броя на търсещите убежище или политики за приобщаване на малцинствата на държава-членка на ЕС? В тази връзка смята ли Комисията обещанието, дадено от Канада само да направи преглед на политиката си по отношение на предоставяне на убежище за достатъчно?

3. Възнамерява ли Комисията да засили натиска върху Канада за предприемане на практически стъпки за премахване на визовия режим? Ако това е така, какви средства ще използва Комисията за постигане на тази цел, не на последно място в контекста на очакваните резултати от  канадската мисия за установяване на фактите в Чешката република?

4. Какви конкретни стъпки ще предприеме Комисията за изпълнение на декларацията от срещата на високо равнище ЕС—Канада през 2010 г., която включва ангажимент за решаване на оставащите въпроси, възпрепятстващи въвеждането на безвизов режим за гражданите на ЕС?

5. Какво прави Комисията за справяне с „подтикващите фактори”, като отношението към ромските малцинства в Европейския съюз?

Внесен: 9.2.2011

Предаден: 11.2.2011

Краен срок за отговор: 18.2.2011

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност