Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 25k
9. února 2011
O-000034/2011

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000034/2011

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

za skupinu PPE


  Předmět: Kanadská vízová povinnost pro české, rumunské a bulharské občany

Současný stav, pokud jde o kanadskou vízovou povinnost pro české, rumunské a bulharské občany, narušuje společnou vízovou politiku EU, která je založena na reciprocitě a měla by podporovat svobodu pohybu všech občanů EU. Nemělo by být pochyb o tom, že Komise stojí v této věci na straně občanů a členských států EU. Pokud tomu tak není, obáváme se, že by společná vízová politika EU ztratila svůj smysl.

Vyzýváme proto Komisi, aby se v této věci více angažovala s cílem obnovit a zajistit v oblasti víz reciprocitu. Komise je k tomu zmocněna na základě své odpovědnosti za společnou vízovou politiku EU a své schopnosti přijmout účinná opatření.

1. Jak Komise hodnotí dosavadní účinnost přístupu EU k této otázce?

2. Jaký je postoj Komise ke snahám Kanady vázat zrušení vízové povinnosti na řadu podmínek, jako je reforma kanadského azylového systému, snížení počtu žadatelů o azyl nebo politika integrace menšin v členském státě EU? Považuje Komise v této souvislosti slib Kanady provést pouze přezkum své azylové politiky za dostatečný?

3. Má Komise v úmyslu vyvíjet na Kanadu větší tlak, aby podnikla konkrétní kroky ke zrušení vízové povinnosti? Pokud ano, jaké prostředky Komise použije k dosažení tohoto cíle, zejména v souvislosti s očekávanými výsledky kanadské informativní cesty do České republiky?

4. Jaké konkrétní kroky Komise přijme k realizaci prohlášení ze summitu EU–Kanada v roce 2010, které obsahuje závazek vyřešit zbývající otázky bránící bezvízovému styku pro všechny občany EU?

5. Co Komise dělá pro řešení faktorů, které vedou k migraci, jako např. zacházení s romskými menšinami v Evropské unii?

Předložení: 9.2.2011

Postoupení: 11.2.2011

Platné do: 18.2.2011

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí