Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 46kWORD 24k
9. februar 2011
O-000034/2011

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000034/2011

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

for PPE-Gruppen


  Om: Canadas visumkrav over for tjekkiske, rumænske og bulgarske statsborgere

Canadas gældende visumkrav over for tjekkiske, Rumænske og Bulgarske statsborgere undergraver EU's fælles visumpolitik, som bygger på gensidighed, og hvis sigte er at fremme fri bevægelighed for alle EU-borgere. Det må i denne sag ikke herske nogen tvivl om, at Kommissionen er på EU-borgernes og EU-medlemsstaternes side. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, er vi bange for, at den fælles visumpolitik ikke har noget reelt indhold.

Vi opfordrer derfor Kommissionen til at gå mere aktivt ind i sagen med henblik på at genskabe og opnå gensidighed i visumanliggender. Kommissionens rolle er bestemt af dens ansvar for EU's fælles visumpolitik og af effektiviteten af dens indsats. På den baggrund bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

1. Hvordan vurderer Kommissionen effektiviteten af EU's hidtidige indsats?

2. Hvad er Kommissionens holdning til Canadas bestræbelser på at gøre ophævelsen af visumkravet betinget af f.eks. en reform af de canadiske asylbestemmelser, en nedbringelse af antallet af asylansøgere og politikken for integration af mindretal i en EU-medlemsstat. Mener Kommissionen i den forbindelse, at det er tilstrækkeligt, at Canada blot har lovet at tage sin asylpolitik op til revision?

3. Vil Kommissionen øge presset på Canada for at tvinge det til konkret at ophæve visumkravet? Hvad vil Kommissionen i givet fald foretage for at opnå dette mål, bl.a. på baggrund af de forventede resultater af den canadiske ekspertundersøgelse af situationen i Den Tjekkiske Republik?

4. Hvilke konkrete skridt vil Kommissionen tage for at gennemføre erklæringen fra sidste års topmøde mellem EU og Canada, som bl.a. indeholdt et tilsagn om at løse de udestående problemer for opnåelsen af visumfri rejse for alle EU-borgere?

5. Hvad gør Kommissionen for at mindske udvandringsstimuli som behandlingen af Roma-mindretallet i EU?

Indgivet: 9.2.2011

Videresendt: 11.2.2011

Besvarelsesfrist: 18.2.2011

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik