Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 27k
9 Φεβρουαρίου 2011
O-000034/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000034/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

εξ ονόματος της Ομάδας PPE


  Θέμα: Υποχρέωση θεώρησης καναδικού διαβατηρίου για τσέχους, ρουμάνους και βούλγαρους πολίτες

Η παρούσα κατάσταση για την υποχρέωση θεώρησης καναδικού διαβατηρίου για τσέχους, ρουμάνους και βούλγαρους πολίτες υπονομεύει την κοινή πολιτική της ΕΕ για τη θεώρηση διαβατηρίου, η οποία βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στοχεύει στην προώθηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται στο πλευρό των πολιτών και των κρατών μελών της ΕΕ. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν έχει κανένα νόημα η ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων.

Προτρέπουμε, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ενισχύσει τις πιέσεις της για την αποκατάσταση αυτής της ανισότητας και την επίτευξη αμοιβαιότητας όσον αφορά τις θεωρήσεις. Ο ρόλος αυτός ανήκει στην Επιτροπή στο πλαίσιο της ευθύνης της για την ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων, και οφείλει να τον φέρει σε πέρας με αποτελεσματικότητα. Θα θέλαμε, προς τούτο, να υποβάλουμε τις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Πώς εκτιμά η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης της ΕΕ επί του θέματος έως τώρα ;

2. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με τις προσπάθειες του Καναδά να θέσει την άρση της υποχρέωσης για θεώρηση διαβατηρίου υπό διάφορους όρους όπως την αναθεώρηση του καναδικού συστήματος ασύλου, τη μείωση του αριθμού των αιτούντων άσυλο, ή τις πολιτικές ενσωμάτωσης των μειονοτήτων σε κράτος μέλος της ΕΕ; Θεωρεί η Επιτροπή ότι η απλή υπόσχεση του Καναδά να αναθεωρήσει την πολιτική του παροχής ασύλου αρκεί;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να αυξήσει τις πιέσεις προς τον Καναδά για να προβεί στην άρση της υποχρέωσης για θεώρηση διαβατηρίου; Αν ναι, ποια μέσα προτίθεται  να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για την επίτευξη αυτού του στόχου, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα που αναμένονται από την καναδική αποστολή πραγματογνωμοσύνης στην Τσεχική Δημοκρατία;

4. Ποιά συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για την εφαρμογή της δήλωσης της  περυσινής συνόδου κορυφής ΕΕ-Καναδά που περιλαμβάνει τη δέσμευση νε επιλυθούν τα εκκρεμούντα ζητήματα ώστε να μπορούν όλοι οι πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν χωρίς την υποχρέωση θεώρησης;

5. Τι κάνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τους "παράγοντες ώθησης", όπως η μεταχείριση των μειονοτήτων Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Κατάθεση: 9.2.2011

Διαβίβαση: 11.2.2011

Λήξη προθεσμίας: 18.2.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου