Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 43kWORD 24k
9. helmikuuta 2011
O-000034/2011

Suullisesti vastattava kysymys O-000034/2011

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

PPE-ryhmän puolesta


  Aihe: Kanadan asettama viisumivaatimus Tšekin, Romanian ja Bulgarian kansalaisille

Kanadan nykyiset viisumivaatimukset Tšekin, Romanian ja Bulgarian kansalaisille heikentävät EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa, joka perustuu vastavuoroisuuteen ja jonka tarkoitus on edistää kaikkien EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Ei pitäisi olla epäilystäkään siitä, että komissio on EU:n kansalaisten ja jäsenvaltioiden rinnalla tässä asiassa. Jos näin ei ole, pelkäämme, että EU:n yhteinen viisumipolitiikka menettää merkityksensä.

Tämän vuoksi kehotamme komissiota lisäämään osallistumistaan viisumipolitiikan vastavuoroisuuden palauttamiseen ja varmistamiseen. Komissiolla on toimivaltansa puolesta vastuu EU:n yhteisestä viisumipolitiikasta ja sen tehokkaasta toimivuudesta.

1. Kuinka komissio arvioi sen tehokkuutta, miten EU on lähestynyt asiaa tähän mennessä?

2. Mikä on komission kanta Kanadan pyrkimyksiin tehdä viisumiedellytysten poistamisesta riippuvainen monista ehdoista, kuten Kanadan turvapaikkajärjestelmän uudistus, turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen tai vähemmistöjen integrointipolitiikat tietyssä EU:n jäsenvaltiossa? Tähän liittyen, pitääkö komissio riittävänä Kanadan lupausta pelkästään suorittaa katsaus turvapaikkapolitiikkaansa?

3. Aikooko komissio painostaa Kanadaa enemmän, jotta se toteuttaisi käytännön toimia viisumivaatimusten poistamiseksi? Jos aikoo, mitä keinoja komissio käyttää tämän tavoitteen saavuttamiseksi – ei vähiten siinä yhteydessä, kun Kanada toimittaa tulokset Tšekin tasavaltaan tehdystä tietojenhakumatkasta?

4. Mitä konkreettisia toimia komissio aikoo toteuttaa pannakseen täytäntöön EU:n ja Kanadan vuonna 2010 pitämän huippukokouksen julkilausuman, johon sisältyy sitoumus ratkaista jäljellä olevat asiat, jotka estävät viisumivapaan matkustamisen kaikille EU:n kansalaisille?

5. Mitä komissio tekee niin sanottujen työntötekijöiden suhteen, kuten romanivähemmistöjen kohtelu Euroopan unionissa?

Jätetty: 9.2.2011

Välitetty: 11.2.2011

Määräaika: 18.2.2011

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö