Parlamenti kérdések
PDF 47kWORD 26k
2011. február 9.
O-000034/2011

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000034/2011

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 115. cikke

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

a(z) PPE képviselőcsoport nevében


  Tárgy: Vízumkötelezettség Kanadában cseh, román és bolgár állampolgárok részére

A cseh, román és bolgár állampolgárok kanadai vízumkötelezettségének jelenlegi helyzete aláássa az EU közös vízumpolitikáját, mely a viszonosságon alapul és célja a szabad mozgás előmozdítása valamennyi uniós állampolgár számára. Kétség sem férhet ahhoz, hogy ebben az ügyben a Bizottság az uniós állampolgárok és tagállamok oldalán áll. Ha nem így lenne, félő, hogy az EU közös vízumpolitikája értelmét vesztené.

Ezért fokozottabb részvételre ösztönözzük a Bizottságot a vízumviszonosság helyreállítása és biztosítása érdekében. A Bizottság mandátummal rendelkezik, mivel az EU közös vízumpolitikájáért felel és hatékony fellépésre képes.

1. Hogyan értékeli a Bizottság a kérdés uniós megközelítésének eddigi hatékonyságát?

2. Mi a Bizottság álláspontja azokkal a kanadai erőfeszítésekkel kapcsolatban, amelyek a vízumkötelezettség megszüntetését igyekeznek olyan különböző feltételekhez kötni, mint például a kanadai menedékjogi rendszer reformja, a menedékkérők számának csökkenése vagy a kisebbségek integrációs politikája egy uniós tagállamban? Ezzel összefüggésben elegendőnek találja-e a Bizottság Kanada arra vonatkozó ígéretét, hogy menedékjogi politikáját csupán felülvizsgálja?

3. Tervez-e a Bizottság fokozott nyomást gyakorolni Kanadára, hogy megtegye a vízumkötelezettség megszüntetéséhez szükséges gyakorlati lépéseket? Amennyiben igen, milyen eszközöket fog a Bizottság alkalmazni e cél megvalósítása érdekében, különösen a Cseh Köztársaságba indított kanadai tényfeltáró misszió várható eredményei összefüggésében?

4. Milyen konkrét lépéseket tesz majd a Bizottság a 2010-es EU–Kanada csúcstalálkozó nyilatkozatának – mely során kötelezettségvállalásra került sor annak érdekében, hogy eltöröljék az uniós polgárok vízummentes utazásai előtt még fennálló akadályokat – végrehajtására?

5. Mit tesz a Bizottság a kritikus tényezők, például a roma kisebbséggel való Európai Unión belüli bánásmód kezelése érdekében?

Előterjesztve: 9.2.2011

Továbbítva: 11.2.2011

A válaszadás határideje: 18.2.2011

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat