Parlamentiniai klausimai
PDF 47kWORD 25k
2011 m. vasario 9 d.
O-000034/2011

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000034/2011

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

PPE frakcijos vardu


  Tema: Kanados vizų režimas Čekijos, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams

Šiuo metu Čekijos, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams taikomas Kanados vizų režimas kenkia bendrai, abipusiškumu grindžiamai, ES vizų politikai, kuria siekiama skatinti laisvą visų ES piliečių judėjimą. Neturėtų būti abejonių, kad spendžiant šį klausimą Europos Komisija palaiko ES piliečius ir ES valstybes nares. O jei taip  nebūtų, manome, kad bendra ES vizų politika netektų prasmės.

Todėl raginame Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti vizų abipusiškumą arba jį grąžinti. Būdama atsakinga už bendrą ES vizų politiką, Komisija turi įgaliojimus ir sugeba efektyviai veikti.

1. Kaip Komisija vertina ES požiūrį į šį klausimą iki šiol?

2. Kokia yra Komisijos pozicija dėl Kanados pastangų vizų režimo panaikinimui nustatyti skirtingas sąlygas, pvz., Kanados prieglobsčio sistemos reforma, prieglobsčio prašytojų skaičiaus mažinimas arba mažumų integravimo politika ES valstybėje narėje? Ar Komisija mano, kad užtenka vien tik Kanados pažado peržiūrėti savo prieglobsčio politiką?

3. Ar Komisija ketina sustiprinti Kanadai spaudimą, kad ši imtųsi konkrečių veiksmų siekiant vizų režimo panaikinimo? Jei taip, kokių priemonių ketina imtis Komisija šiuo tikslu, taip pat atsižvelgiant į Kanados faktų nustatymo misijos į Čekijos respubliką rezultatus?

4. Kokių konkrečių veiksmų ketina imtis Komisija siekiant įgyvendinti 2010 m. vykusio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo pareiškimą, įskaitant priimtus įsipareigojimus išspręsti likusius klausimus, kad būtų galima įvesti bevizį režimą visiems ES piliečiams?

5. Kaip Komisija ketina pašalinti migracijos priežastis, kaip, pvz., romų mažumos gyvenimo sąlygos Europos Sąjungoje?

Pateikta: 9.2.2011

Perduota: 11.2.2011

Atsakyti iki: 18.2.2011

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika