Deputātu jautājumi
PDF 47kWORD 25k
2011. gada 9. februāris
O-000034/2011

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000034/2011

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

PPE grupas vārdā


  Temats: Kanādas vīzu režīms attiecībā uz Čehijas, Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem

Pašreizējā situācija saistībā ar Kanādas vīzu režīmu attiecībā uz Čehijas, Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem apdraud ES kopējo vīzu politiku, kura pamatojas uz savstarpīguma principu un ir paredzēta visu ES pilsoņu pārvietošanās brīvības veicināšanai. Nevajadzētu būt šaubām, ka šajā jautājumā Komisija aizstāv ES pilsoņu un ES dalībvalstu intereses. Ja tā nenotiek, ir pamatotas bažas, ka ES kopējā vīzu politika varētu izrādīties nenozīmīga.

Tāpēc mēs mudinām Komisiju aktīvāk iesaistīties procesā, lai atjaunotu un nodrošinātu vīzu savstarpīgumu. Komisijai ir attiecīgās pilnvaras, ņemot vērā tās atbildību par ES kopējo vīzu politiku un tās spēju īstenot efektīvu rīcību.

1. Kā Komisija vērtē līdzšinējās ES pieejas efektivitāti šajā jautājumā?

2. Kāda ir Komisijas nostāja attiecībā uz Kanādas centieniem atcelt vīzu prasību atbilstīgi vairākiem nosacījumiem, piemēram, Kanādas patvēruma sistēmas reforma, patvēruma meklētāju skaita samazinājums vai minoritāšu integrācijas politika attiecīgajā ES dalībvalstī? Vai Komisija šajā sakarībā uzskata par pietiekamu Kanādas solījumu vienīgi pārskatīt tās patvēruma politiku?

3. Vai Komisija ir paredzējusi palielināt spiedienu uz Kanādu, lai panāktu praktisku pasākumu veikšanu vīzu režīma atcelšanai? Ja ir, kādus līdzekļus Komisija izmantos, lai sasniegtu šo mērķi, jo īpaši saistībā ar Kanādas īstenotās faktu vākšanas misijas Čehijā gaidāmajiem rezultātiem?

4. Kādus konkrētus pasākumus Komisija veiks, lai īstenotu 2010. gada ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmes paziņojumu, kurā pausta apņemšanās atrisināt tos jautājumus, kas kavē bezvīzu režīma piemērošanu visiem ES pilsoņiem?

5. Kādus pasākumus Komisija patlaban veic, lai izskaustu iemeslus, kuru dēļ iedzīvotāji izceļo, tādus kā attieksme pret romu minoritātēm Eiropas Savienībā?

Iesniegšanas datums: 9.2.2011

Nosūtīts: 11.2.2011

Termiņš atbildei: 18.2.2011

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika