Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 25k
9 februari 2011
O-000034/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000034/2011

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

namens de PPE-Fractie


  Betreft: Canadese visumplicht voor Tsjechische, Roemeense en Bulgaarse staatsburgers

De situatie met betrekking tot de Canadese visumplicht voor Tsjechische, Roemeense en Bulgaarse staatsburgers ondermijnt het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU, dat berust op het wederkerigheidsbeginsel en als doel heeft het recht van alle burgers op vrij verkeer te bevorderen. Er mag geen twijfel over bestaan dat de Commissie in deze kwestie aan de kant van de EU-burgers en de lidstaten staat. Wanneer dit niet het geval is, valt te vrezen dat het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU betekenisloos wordt.

Daarom wordt de Commissie dringend verzocht zich sterker in te zetten voor herstel en waarborging van visumwederkerigheid. De Commissie heeft daartoe een volmacht op grond van haar verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU en haar mogelijkheid om doeltreffende maatregelen te nemen.

1. Hoe beoordeelt de Commissie de doeltreffendheid van de aanpak die de EU tot nu toe in deze kwestie heeft gevolgd?

2. Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van de pogingen van Canada om opheffing van de visumplicht aan een aantal voorwaarden te koppelen, zoals de hervorming van het Canadese asielstelsel, een daling van het aantal asielzoekers, of de strategieën van een EU-lidstaat voor de integratie van minderheden? Neemt de Commissie in dit verband genoegen met de belofte van Canada om enkel zijn asielbeleid te herzien?

3. Is de Commissie bereid meer druk op Canada uit te oefenen zodat het land praktische maatregelen neemt die leiden tot opheffing van de visumplicht? Zo ja, welke middelen wil de Commissie inzetten om dit doel te bereiken, met name in samenhang met de te verwachten resultaten van de Canadese onderzoeksmissie naar Tsjechië?

4. Op de topbijeenkomst van 2010 hebben de EU en Canada een verklaring afgelegd waarin zij hebben toegezegd de resterende obstakels voor visumvrij reizen voor alle EU-burgers weg te nemen. Welke concrete maatregelen neemt de Commissie om uitvoering aan deze verklaring te geven?

5. Welke actie neemt de Commissie om pushfactoren, zoals de behandeling van de Roma-minderheid in de Europese Unie, aan te pakken?

Ingediend: 9.2.2011

Doorgezonden: 11.2.2011

Uiterste datum beantwoording: 18.2.2011

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid