Parlamentarna vprašanja
PDF 46kWORD 25k
9. februar 2011
O-000034/2011

Vprašanje za ustni odgovor O-000034/2011

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

v imenu skupine PPE


  Zadeva: Vizumska obveznost v Kanadi za češke, romunske in bolgarske državljane

Trenutno stanje v zvezi z vizumsko obveznostjo v Kanadi za češke, romunske in bolgarske državljane spodkopava skupno vizumsko politiko EU, ki temelji na vzajemnosti in ki bi naj spodbujala prost pretok za vse državljane EU. Nedvomno bi morala biti Komisija v tej zadevi na strani državljanov EU in njenih držav članic, sicer se je bati, da bo skupna vizumska politika izgubila svoj pomen.

Zato pozivamo Komisijo, naj si bolj prizadeva za ponovno vzpostavitev in zagotovitev vzajemnosti na področju vizumov. Komisija je pristojna, da na podlagi svoje odgovornosti za skupno vizumsko politiko EU in svojih zmožnosti sprejme ukrepe.

1. Kako Komisija ocenjuje dosedanjo učinkovitost pristopa Unije k temu vprašanju?

2. Kakšno stališče zavzema Komisija do poskusov, s katerimi želi Kanada odpravo vizumske obveznosti podrediti različnim pogojem, kot so reforma kanadskega azilnega sistema ali zmanjšanje števila prosilcev za azil ali politike za družbeno vključevanje manjšin v posameznih državah članicah EU? Ali v zvezi s tem po mnenju Komisije zadostuje zgolj obljuba Kanade, da bo izvedla revizijo svoje azilne politike?

3. Ali namerava Komisija okrepiti pritisk na Kanado, naj sprejme praktične ukrepe za odpravo vizumskih obveznosti? Če to Komisija namerava, kakšna sredstva bo uporabila za uresničitev tega cilja, zlasti v okviru pričakovanih rezultatov kanadske misije za ugotavljanje dejstev na Češkem?

4. S katerimi konkretnimi ukrepi bo Komisija uveljavila izjave vrhunskega srečanja EU-Kanada iz leta 2010, ki vključuje zavezo za rešitev odprtih vprašanj, ki preprečujejo potovanje brez vizumov za vse državljane EU?

5. Kako Komisija rešuje vprašanje dejavnikov za spodbujanje izseljevanja kot v primeru do romskih manjšin v EU?

Vloženo: 9.2.2011

Posredovano: 11.2.2011

Rok za odgovor: 18.2.2011

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov