Procedura : 2011/2586(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000038/2011

Teksty złożone :

O-000038/2011 (B7-0018/2011)

Debaty :

PV 07/03/2011 - 19
CRE 07/03/2011 - 19

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 44kWORD 24k
15 lutego 2011
O-000038/2011

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000038/2011

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Carmen Fraga Estévez

Komisji Rybołówstwa


  Przedmiot: Negocjacje w sprawie przedłużenia umowy o partnerstwie w dziedzinie rybołówstwa między Unią Europejską a Mauretanią

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Umowa o partnerstwie w dziedzinie rybołówstwa między Unią Europejską a Mauretanią jest najważniejszą z wszystkich umów UE tego rodzaju zawartych z krajami afrykańskimi. Komisja zamierza rozpocząć negocjacje w sprawie przedłużenia obowiązującego protokołu między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretanii, określającego warunki połowów i związany z nimi wkład finansowy.

  1. Jak Komisja ocenia wszystkie aspekty związane z obowiązującym protokołem pod względem warunków połowów, jakimi dysponuje flota UE, oraz wsparcia wieloletniego programu sektorowego dla Mauretanii, w tym właściwego wykorzystania funduszy pochodzących z UE?
  2. W jaki sposób Komisja zamierza wykorzystać przyszłą reformę WPRyb do włączenia do tekstu przyszłego protokołu nowych wytycznych dotyczących zewnętrznego wymiaru WPRyb, w tym klauzul na temat praw człowieka, zgodnie z zaleceniem dla Rady dotyczącym projektu mandatu?
  3. Jak Komisja może zagwarantować dalsze tworzenie odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki rybołówstwa (obejmującej m.in. walkę z nielegalnymi, niezgłoszonymi i nieuregulowanymi połowami oraz inwestycje sektora UE) sprzyjającej zarówno rozwojowi gospodarczemu Mauretanii, jak i realizacji jej celów w dziedzinie zachowania zasobów?

Przedłożone: 15.2.2011

Przekazane: 17.2.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 24.2.2011

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności