Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 22k
21. helmikuuta 2011
O-000039/2011

Suullisesti vastattava kysymys O-000039/2011

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Konrad Szymański

ECR-ryhmän puolesta


  Aihe: Epätavanomaisen kaasun etsinnän vaikutus Euroopassa

Epätavanomaisen kaasun etsintä, pääasiassa kaasuliuskeen, etsintä Yhdysvalloissa on muuttanut maailman kaasumarkkinat. Euroopan satamiin saapuu enemmän nesteytettyä maakaasua. Kilpailu energiamarkkinoilla on lisääntynyt, ja lyhyempien, avoimempien ja joustavampien sopimusten määrä kasvanut. Kaasun spot-hinnat ovat yhä tärkeämmässä roolissa öljyyn liittyviin hinnoittelumekanismeihin verrattuna.

Epätavanomaisen kaasun etsintä kiinnostaa yhä enemmän Euroopassa, pääasiassa Puolassa, Saksassa ja Ranskassa.

Onko komissio arvioinut epätavanomaisen kaasun etsinnän vaikutuksia Euroopan energia-alaan sekä toimitusvarmuuteen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Euroopassa vuodesta 2020 eteenpäin?

Mikä on komission arvio tämän uuden kaasunetsinnän mahdollisuuksista Euroopassa liiketoiminnan ja oikeudellisten haasteiden kannalta?

Jätetty: 21.2.2011

Välitetty: 23.2.2011

Määräaika: 2.3.2011

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö