Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 25k
10 maart 2011
O-000055/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000055/2011

aan de Raad

Artikel 115 van het Reglement

Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel

namens de ALDE-Fractie


  Betreft: Besluit van de Amerikaanse regering tot hervatting van de procedures voor de militaire commissies op Guantánamo

Op 22 januari 2009 gaf president Obama bevel tot stopzetting van de indiening van nieuwe aanklachten bij de militaire commissies op Guantánamo, hetgeen neerkwam op opschorting van het besluit van de vorige Amerikaanse regering om toe te staan dat verdachten in de gevangenis op Guantánamo door militaire commissies worden berecht. De opschorting impliceerde dat terreurverdachten in federale rechtbanken op het Amerikaanse vasteland moeten worden berecht. President Obama gaf daarnaast opdracht Guantánamo binnen een jaar te sluiten. Op 7 maart 2011 maakte de Amerikaanse president een eind aan de tweejarige opschorting, waarmee de militaire commissies nieuw leven wordt ingeblazen, en gaf hij opdracht de praktijk om verdachten zonder aanklacht voor onbepaalde tijd vast te houden, te schragen met wetgeving. Er is ook een procedure vastgesteld om zaken na het eerste jaar en daarna elke vier jaar aan een nieuwe toetsing te onderwerpen. Op Guantánamo bevinden zich nog 172 gevangenen; van 40 van hen is bekend dat zij hetzij voor militaire rechtbanken, hetzij door de militaire commissies zullen worden berecht. Sinds 9/11 is slechts een handvol zaken voor de militaire commissies behandeld, waarbij de meeste verdachten "schuldig" pleitten, terwijl meer dan 170 vervolgingen van terreurverdachten in civiele rechtbanken succesvol waren. Het Europees Parlement heeft regelmatig aangedrongen op sluiting van de gevangenis op Guantánamo en de opschorting van de procedures voor de militaire commissies verwelkomd[1], en er bij de VS op aangedrongen ervoor te zorgen dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden van de gevangen op Guantánamo worden gerespecteerd, op grond van het internationaal recht en de Amerikaanse constitutionele wetgeving, en dat elke gevangene tegen wie de Verenigde Staten over voldoende bewijsmateriaal beschikt op correcte wijze wordt berecht, zonder vertraging, in een eerlijk en openbaar proces voor een bevoegde, onafhankelijke, onpartijdige rechtbank en zijn straf, indien veroordeeld, in de Verenigde Staten kan uitzitten[2].

Gaat de Raad, en in het bijzonder de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken, de Amerikaanse autoriteiten wijzen op de ernstige bezorgdheid van de EU over het recente besluit om een eind te maken aan de opschorting van de procedures voor de militaire commissies, de in tijd onbeperkte gevangenhouding en het feit dat de sluiting van de gevangenis op Guantánamo voortdurend wordt uitgesteld, en erop wijzen dat de bestrijding van terrorisme kan en moet plaatsvinden met volledige inachtneming van de normen inzake fundamentele rechten? Welke maatregelen en initiatieven gaat de Raad, en in het bijzonder de hoge vertegenwoordiger, nemen naar de Amerikaanse autoriteiten toe om deze kwestie op te lossen?

Ingediend: 10.3.2011

Doorgezonden: 11.3.2011

Uiterste datum beantwoording: 1.4.2011

[1]  Resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over het veronderstelde gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (P6_TA(2009)0073).

[2]  Resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2009 over de repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo (P6_TA(2009)0045).

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid