Парламентарен въпрос - O-000061/2011Парламентарен въпрос
O-000061/2011

Сараево - Европейска столица на културата през 2014 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000061/2011
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Doris Pack
от името на Комисия по култура и образование

Процедура : 2011/2647(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000061/2011
Внесени текстове :
O-000061/2011 (B7-0215/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Членовете на делегацията на комисията по култура и образование до Сараево бяха силно впечатлени от динамизма на културната сцена на града. Те бяха информирани, че градът възнамерява да представи своята кандидатура за Европейска столица на културата през 2014 г. (като изключение) и усилено се подготвя за тази цел.

Предвид факта, че Сараево е мястото на убийството, предизвикало Първата световна война през 1914 г., това би било важна стъпка, за да се постигне веднъж и завинаги помирение между европейските разногласия от миналото и новата Европа да се представи в най-добра светлина, като този град бъде номиниран за Европейска столица на културата от новата европейска ера.

Между 1992 и 1996 г., по време на войната в Босна, Сараево беше подложен на най-дългата обсада на столичен град в историята на съвременните войни. Той запази своя междукултурен характер през цялото време на обсадата и оттогава постоянно го насърчава. Сараево иска да загърби миналото и гледа с ентусиазъм към своето европейско бъдеще. Той заслужава възможност да покаже своя огромен потенциал за културно многообразие.

Като се има надлежно предвид Решение № 1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 година за установяване на действията на Общността „Европейска столица на културата“ за годините 2007–2019[1], би ли могла Комисията, съвместно с Парламента, да разгледа възможността да се предвиди изключение за 2014 г.?

Внесен: 23.3.2011

Предаден: 25.3.2011

Краен срок за отговор: 1.4.2011