Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 43k
24. marec 2011
O-000064/2011

Vprašanje za ustni odgovor O-000064/2011

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu


  Zadeva: Breme podhranjenosti v Evropi

Podhranjenost je resen javnozdravstveni problem v Evropi, ki vlade EU vsako leto stane 120 milijard EUR.

Vzroki za podhranjenost so različni, med drugim pomanjkljiv dostop do zdrave hrane, izguba apetita, motnje v presnovi ali nezmožnost hranjenja med boleznijo ali operacijo. Zaradi podhranjenosti se lahko podaljša okrevanje in bivanje v bolnišnici, to pa vodi v večjo izpostavljenost okužbam ter manjšo stopnjo neodvisnosti in kakovost življenja.

Obsežne študije, zbrane v poročilu organizacije proizvajalcev bolnišnične prehrane (Medical Nutrition Industry) iz leta 2009 o reševanju problematike podhranjenosti, kažejo, da vsak četrti hospitalizirani bolnik tvega podhranjenost ali je že podhranjen, prav tako pa je podhranjenost tvega 90 % bolnikov na dolgotrajni negi v skupnosti. Evropsko prebivalstvo se hitro stara, zato se bodo socialni in ekonomski stroški podhranjenosti v prihodnjih letih stalno povečevali, če ne bomo sprejeli konkretnih ukrepov za večjo ozaveščenost o tej resni težavi in soočanje z njo.

Izboljšanje prehrambenih navad, oblikovanje celovitih prehranskih smernic za zdravstvene delavce in spodbujanje dostopa bolnikov do prehranskih terapij bi bili stroškovno učinkoviti načini lajšanja bremena podhranjenosti.

 Ali se bo Komisija glede na obsežnost problematike in njeno zapostavljenost lotila vseevropske kampanje ozaveščanja o bremenu podhranjenosti v Evropi?

 Kaj namerava storiti – v smislu predlaganja priporočil ali zakonodaje –, da bi državam članicam pomagala vključiti dietetiko in prehransko oskrbo v svoje strategije javnega zdravja in boja proti boleznim?

 Ali bo Komisija obravnavala breme podhranjenosti starejših v okviru svojega akcijskega načrta o aktivnem staranju, ki ga bo predlagala v letu 2011?

Vloženo: 24.3.2011

Posredovano: 28.3.2011

Rok za odgovor: 4.4.2011

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov