Parlamendi esitatud küsimused
PDF 42kWORD 23k
15. aprill 2011
O-000093/2011

Suuliselt vastatav küsimus O-000093/2011

nõukogule

Kodukorra artikkel 115

Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld

fraktsiooni ALDE nimel


  Teema: Liikmesriikide reaktsioon rändevoogudele ja nende mõju Schengenile

Pärast seda, kui Itaalia valitsus oli allkirjastanud dekreedi, mis lubas ametivõimudel Tuneesia režiimi kokkuvarisemise järel Lampedusasse saabunud 25 800 Tuneesia immigrandile ajutised elamisload anda, kehtestas Prantsusmaa eelmisel nädalal Itaalia Ventimiglia linna juures piirikontrolli.

Prantsusmaa ja Itaalia vaheline rändeteemaline vaidlus ning tõsiasi, et EL ei ole solidaarne rändeprobleemiga esmajoones kokku puutuvate liikmesriikidega, mõjuvad Schengeni süsteemile kahjulikult. Sisepiiride sulgemise või rändevoogudest otseselt mõjutatud liikmesriikide olukorra ignoreerimise kiusatus on automaatsed reaktsioonid.

Mitte ühtegi lihtsat, pikaajalist ning terviklikku lahendust ei ole olemas. Vaja on ELi välispiiride vastutustundlikku, tõhusat ja koordineeritud kontrolli ning vastastikust sõltuvust tunnistavat ELi ühtset varjupaigasüsteemi. Juhtunu tõestab, et on aeg üles näidata nii vastutustundlikkust kui solidaarsust. See tähendab muuhulgas rahvusvahelist kaitset pakkuvate ühtse korraga ühtset varjupaigapoliitikat.

Sellest tulenevalt:

 mida kavatseb nõukogu ette võtta, et edendada ELi solidaarsust rändeprobleemidega esmajoones kokku puutuvate liikmesriikidega ja ELi välispiiride ühtset haldamist?

 mida kavatseb nõukogu teha tagamaks, et ELi ühine varjupaigasüsteem saaks vastavalt lubatule 2012. aastaks tegelikkuseks?

Esitatud: 15.4.2011

Edastatud: 18.4.2011

Vastuse tähtaeg: 9.5.2011

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika