Deputātu jautājumi
PDF 53kWORD 24k
2011. gada 15. aprīlis
O-000093/2011

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000093/2011

Padomei

Reglamenta 115. pants

Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld

ALDE grupas vārdā


  Temats: Dalībvalstu reakcija uz migrācijas plūsmām un to ietekme uz Šengenas līguma darbību

Pagājušajā nedēļā Francija atjaunoja robežkontroli pie Itālijas pilsētas Vintimille pēc tam, kad Itālijas valdība parakstīja dekrētu, kas ļauj iestādēm izsniegt pagaidu uzturēšanās atļaujas 25 800 Tunisijas migrantiem, kuri ieradušies Lampedūzā kopš Tunisijā valdošā režīma krišanas.

Strīdi par migrācijas jautājumiem starp Franciju un Itāliju, kā arī tas, ka ES neapliecina solidaritāti ar tām dalībvalstīm, kuras visvairāk skar migrācijas plūsmas, negatīvi ietekmē Šengenas sistēmu. Kārdinājums slēgt iekšējās robežas vai arī novērsties no to dalībvalstu situācijas, kuras tieši ietekmē migrācijas plūsmas, atgādina refleksu vadītu rīcību.

Ilgtermiņa un visaptveroši risinājumi nav ne vienkārši, ne viennozīmīgi. To pamatā vajadzētu būt atbildīgai, efektīvai un saskaņotai kontrolei uz ES ārējām robežām un saskaņotai ES patvēruma piešķiršanas sistēmai, turklāt atzīstot savstarpējo atkarību. Notiekošais apliecina, ka ir pienācis gan atbildības un solidaritātes laiks. Ir nepieciešama kopēja patvēruma politika un kopējas procedūras starptautiskas aizsardzības piešķiršanai.

Tāpēc:

 ko Padome gatavojas darīt, lai veicinātu ES solidaritāti ar dalībvalstīm, kuras visvairāk skar migrācijas plūsmas, kā arī īstenotu kopīgu pārvaldību uz ES ārējām robežām?

 ko Padome gatavojas darīt, lai nodrošinātu, ka paredzētajā laikā, proti, 2012. gadā tiek ieviesta ES kopēja patvēruma sistēma?

Iesniegšanas datums: 15.4.2011

Nosūtīts: 18.4.2011

Termiņš atbildei: 9.5.2011

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika