Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 25k
15 aprilie 2011
O-000093/2011

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000093/2011

adresată Consiliului

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld

în numele Grupului ALDE


  Subiect: Reacţiile statelor membre la fluxurile migratorii şi impactul acestora asupra sistemului Schengen

Săptămâna trecută, Franţa a introdus controale la frontieră în apropierea oraşului italian Ventimiglia după ce guvernul italian a semnat un decret prin care permite autorităţilor să elibereze permise temporare de şedere celor 25 800 de migranţi tunisieni care au ajuns în Lampedusa după căderea regimului din Tunisia.

Disputa dintre Franţa şi Italia pe tema migraţiei şi faptul că UE nu este solidară cu statele membre confruntate direct cu problema migraţiei au consecinţe negative asupra sistemului Schengen. Tentaţia de a închide frontierele interne sau de a ignora situaţia statelor membre care sunt afectate direct de fluxurile migratorii sunt reacţii impulsive şi negândite.

Nu există o soluţie simplă, globală şi pe termen lung, Este însă nevoie de un control responsabil, eficient şi coordonat al frontierelor externe ale UE, precum şi de un sistem UE coerent de azil, care să recunoască interdependenţa. Lucrurile care s-au întâmplat au demonstrat că este necesar să se facă dovadă de responsabilitate şi solidaritate. Acest lucru presupune o politică în materie de azil comună, cu proceduri comune pentru acordarea protecţiei internaţionale.

Aşadar:

 ce măsuri intenţionează Consiliul să întreprindă pentru a promova solidaritatea UE cu statele membre care se confruntă direct cu problema migraţiei, precum şi pentru a promova gestionarea comună a frontierelor externe ale UE?

 ce intenţionează Consiliul să întreprindă pentru a asigura realizarea efectivă, până în 2012, a sistemului comun de azil al UE, conform promisiunilor?

Depunere: 15.4.2011

Trimisă: 18.4.2011

Termen pentru răspuns: 9.5.2011

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate