Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 24k
15. apríla 2011
O-000093/2011

Otázka na ústne zodpovedanie O-000093/2011

Rade

článok 115 rokovacieho poriadku

Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld

v mene skupiny ALDE


  Vec: Reakcie členských štátov na migračné toky a ich dopad na Schengen

Minulý týždeň zaviedlo Francúzsko pohraničné kontroly v blízkosti talianskeho mesta Ventimiglia po tom, čo vláda Talianskej republiky podpísala dekrét umožňujúci úradom vydať dočasné povolenie na pobyt 25 800 tuniským migrantom, ktorí sa ocitli na ostrove Lampedusa po páde režimu vo svojej krajine.

Nezhody medzi Francúzskom a Talianskom v otázke migrácie a nedostatočná solidarita EÚ s členskými štátmi, ktoré sa musia s problémom migrácie vyrovnávať z pozície prvej línie, majú veľmi negatívne dôsledky na schengenský systém. Pokušenie uzavrieť vnútorné hranice či ignorovať situáciu členských štátov, na ktorých majú migračné toky bezprostredný dopad, sú automatickými reakciami.

Neexistuje jednoduché, dlhodobé a komplexné riešenie. Potrebná je zodpovedná, účinná a koordinovaná kontrola vonkajších hraníc EÚ a zároveň koherentný azylový systém EÚ, ktorý uznáva vzájomnú závislosť. Nedávne udalosti dokazujú, že je čas preukázať zodpovednosť a solidaritu. K tomu patrí aj spoločná azylová politika so spoločnými postupmi udeľovania medzinárodnej ochrany.

Preto sa pýtame:

 Čo zamýšľa Rada podniknúť na podporu solidarity EÚ s členskými štátmi, ktoré sú najviac vystavené problému migrácie, a v záujme spoločného riadenia vonkajších hraníc EÚ?

 Ako mieni Rada zabezpečiť, že spoločný azylový systém EÚ sa stane do roku 2012 realitou, ako bolo prisľúbené?

Predložené: 15.4.2011

Postúpené: 18.4.2011

Termín na zodpovedanie: 9.5.2011

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia