Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 52kWORD 26k
15 Απριλίου 2011
O-000094/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000094/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


  Θέμα: Απαντήσεις των κρατών μελών στις μεταναστευτικές ροές και η επίπτωσή τους στο Σένγκεν

Την παρελθούσα εβδομάδα η Γαλλία θέσπισε συνοριακούς ελέγχους κοντά στην ιταλική πόλη της Ventimiglia μετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να υπογράψει ένα διάταγμα το οποίο επέτρεπε στις αρχές να εκδίδουν προσωρινές άδειες διαμονής σε 25.800 τυνήσιους μετανάστες που έφθασαν στη νήσο της Λαμπεντούζα μετά την πτώση του καθεστώτος στην εν λόγω χώρα.

Η διαμάχη μεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και η έλλειψη αλληλεγγύης της ΕΕ με τα κράτη μέλη τα οποία ευρίσκονται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος της μετανάστευσης έχουν βλαβερές επιπτώσεις στο σύστημα του Σένγκεν. Ο πειρασμός να κλείσουμε τα εσωτερικά σύνορα ή να αγνοήσουμε την κατάσταση των κρατών μελών που επηρεάζονται άμεσα από τα μεταναστευτικά ρεύματα αποτελούν "σπασμωδικές" απαντήσεις.

Δεν υπάρχει καμία απλή μακροπρόθεσμη, συνεκτική λύση. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι ένας υπεύθυνος, αποτελεσματικός και συντονισμένος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, από κοινού με ένα συνεπές σύστημα ασύλου της ΕΕ που θα αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση. Τα πρόσφατα συμβάντα έδειξαν ότι απαιτείται στη σημερινή εποχή η επίδειξη τόσο ευθύνης, όσο και αλληλεγγύης. Αυτό συμπεριλαμβάνει μια κοινή πολιτική ασύλου με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας.

Ως εκ τούτου,

 μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει κατά πόσο οι έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, πλησίον της πόλεως Ventimiglia, είναι δικαιολογημένοι;

 Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει κατά πόσο το προσωρινό σύστημα αδειών διαμονής που έχει εκδοθεί από την Ιταλία είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Σένγκεν και αν πράγματι οι εν λόγω άδειες επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση εντός της ζώνης Σένγκεν;

Κατάθεση: 15.4.2011

Διαβίβαση: 19.4.2011

Λήξη προθεσμίας: 26.4.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου