Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 22k
15. huhtikuuta 2011
O-000094/2011

Suullisesti vastattava kysymys O-000094/2011

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld

ALDE-ryhmän puolesta


  Aihe: Jäsenvaltioiden suhtautuminen siirtolaisvirtoihin ja niiden vaikutus Schengeniin

Ranska otti viime viikolla käyttöön rajatarkastukset lähellä italialaista Ventimiglian kaupunkia sen jälkeen kun Italian hallitus oli allekirjoittanut lain, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden myöntää väliaikaisia oleskelulupia niille 25 800 tunisialaiselle siirtolaiselle, jotka ovat saapuneet Lampedusan saarelle maan hallituksen kaatumisen jälkeen.

Ranskan ja Italian välinen siirtolaisia koskeva kiista ja EU:n solidaarisuuden puute niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka ovat etulinjassa siirtolaisongelman suhteen, vahingoittavat Schengenin järjestelmää. Houkutus sulkea sisäiset rajat tai olla välittämättä niiden jäsenvaltioiden tilanteesta, joihin siirtolaisvirrat vaikuttavat välittömästi, ovat hätäratkaisuja.

Ei ole olemassa yksinkertaista pitkäkestoista ja kattavaa ratkaisua. EU:n ulkorajoilla tarvitaan vastuullista, tehokasta ja koordinoitua valvontaa. Tarvitaan myös yhdenmukainen EU:n turvapaikkajärjestelmä, jossa keskinäinen riippuvuus tunnustetaan. Viimeaikaiset tapahtumat ovat näyttäneet, että tarvitaan sekä vastuullisuuden että solidaarisuuden osoituksia. Tähän sisältyy yhteinen turvapaikkapolitiikka, jossa noudatetaan yhteisiä menettelyjä kansainvälisen suojelun myöntämisessä.

 Voiko komissio kertoa, ovatko rajatarkastukset Ranskan ja Italian välisellä rajalla Ventimiglian lähellä perusteltuja?

 Voiko komissio kertoa, ovatko Italian myöntämät väliaikaiset oleskeluluvat Schengenin säännöstön mukaisia ja mahdollistavatko ne todellakin vapaan liikkumisen Schengenin alueella?

Jätetty: 15.4.2011

Välitetty: 19.4.2011

Määräaika: 26.4.2011

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö