Parlamentsfrågor
PDF 42kWORD 22k
15 april 2011
O-000094/2011

Fråga för muntligt besvarande O-000094/2011

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld

för ALDE-gruppen


  Angående: Medlemsstaternas svar på tillflödet av migranter och deras effekter på Schengensamarbetet

Förra veckan införde Frankrike gränskontroller nära den italienska staden Ventimiglia, sedan den italienska regeringen hade undertecknat ett dekret som gör det möjligt för myndigheterna att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd till de 25 800 tunisiska flyktingar som har kommit till ön Lampedusa efter regimens fall.

Migrationskonflikten mellan Frankrike och Italien och den bristande solidariteten inom EU med de medlemsstater som har störst problem med migrationsflödena skadar Schengensystemet. Frestelsen att stänga inre gränser eller ignorera situationen för de medlemsstater som direkt påverkas av migrationsflödena är bara en panikreaktion.

Det finns ingen enkel, långsiktig och heltäckande lösning. I stället behövs en ansvarsfull, effektiv och samordnad bevakning av EU:s yttre gränser och ett samstämt asylsystem i EU där länderna erkänner att de är beroende av varandra. Det som har skett är ett tydligt bevis på att det nu är dags att börja ta ansvar och visa solidaritet. Detta innefattar en gemensam asylpolitik med gemensamma förfaranden för att ge internationellt skydd.

Vi skulle därför vilja ha svar på följande frågor:

 Kan kommissionen ange huruvida kontrollerna vid gränsen mellan Frankrike och Italien nära Ventimiglia är motiverade?

 Kan kommissionen ange huruvida de tillfälliga uppehållstillstånd som Italien har utfärdat är förenliga med Schengenreglerna och om de verkligen innebär att innehavaren får röra sig fritt inom Schengenområdet?

Ingiven: 15.4.2011

Vidarebefordrad: 19.4.2011

Sista svarsdag: 26.4.2011

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy