Parlamenti kérdések
PDF 51kWORD 46k
2011. április 20.
O-000103/2011

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000103/2011

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 115. cikke

Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich


  Tárgy: Nukleáris biztonság az EU szomszédságában

A japán nukleáris tragédia nyilvánvaló aggodalmakat váltott ki a meglévő és jövőbeli nukleáris erőművekkel kapcsolatban. A Tanács március 25-én úgy határozott, hogy az Unió nemzetközileg is előmozdítja a nukleáris biztonságra vonatkozó legmagasabb szintű előírásokat, és kérni fogja ellenállóképességi próbák („stressztesztek”) elvégzését a meglévő és a tervezett erőműveken az EU-val szomszédos országokban. Jelenleg két atomerőmű építését tervezik az uniós határ közvetlen közelében. Az átláthatóság és az érintett EU-tagállamokkal való együttműködés hiánya már a fejlesztés kezdeti szakaszában súlyos aggályokat vet fel számos, a nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény rendelkezéseinek lehetséges megsértését illetően, és veszélyezteti a Balti-tenger térségének tengeri környezetét. Az Európai Unió balti-tengeri stratégiájáról és a jövőbeli kohéziós politikában a makrorégiók szerepéről szóló, 2010. július 6-i állásfoglalásában az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy az uniós országoknak a legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi szabványokat kell követniük, és hogy az Bizottságnak figyelnie kell és nyomon kell követnie, hogy a szomszédos országokban is ugyanazt a megközelítést és ugyanazokat a nemzetközi egyezményeket alkalmazzák-e, különösen azokban az országokban, amelyek atomerőművek építését tervezik az EU külső határai közelében.

Egyetért-e azzal a Bizottság, hogy az Európai Unió és tagállamai közös felelőssége a nukleáris biztonság garantálása és megerősítése a meglévő és a jövőbeli atomerőművekben mind az Unió területén, mind a közeli szomszédságában fekvő harmadik országokban? Tervezi-e a Bizottság, hogy a nukleáris biztonsággal összefüggő kérdéseket belefoglalja a szomszédos harmadik országokra vonatkozó külpolitikájába? A Bizottság tervei között szerepel-e más eszközök használata a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) és más érintett nemzetközi szervezetekkel együttműködve annak érdekében, hogy megkönnyítsék a biztonságos atomenergia kiterjesztését az EU külső határain? Hogyan fogja a Bizottság a NAÜ-vel és más érintett nemzetközi szervezetekkel, valamint az Espooi Egyezmény keretében együttműködve biztosítani az atomerőművek ellenőrzését az Unió külső határain? Törekszik-e a Bizottság a projektek hivatalos felülvizsgálatára abban az esetben, ha azok nem felelnek meg a nemzetközi normáknak? A Bizottság vélemény szerint az uniós villamosenergia-behozatalra vonatkozó olyan szabályok, mint például az elismert biztonsági szabványoknak nem megfelelő atomenergia („piszkos energia”) importálásának betiltása, aktív befolyásoló tényezővé válhat-e a legszigorúbb nukleáris biztonsági előírások végrehajtását illetően az EU-n kívüli atomerőművekben?

Előterjesztve: 20.4.2011

Továbbítva: 26.4.2011

A válaszadás határideje: 3.5.2011

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat