Процедура : 2011/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000111/2011

Внесени текстове :

O-000111/2011 (B7-0317/2011)

Разисквания :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 45kWORD 26k
4 май 2011 г.
O-000111/2011

Въпрос с искане за устен отговор O-000111/2011

Съвета

Член 115 от Правилника за дейността

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

от името на групата Verts/ALE


  Относно: Европейска заповед за арест

 Отговор по време на пленарно заседание 

Европейската заповед за арест е доказано ефективен инструмент в борбата с презграничната престъпност и тероризма. Въпреки това нейната репутация се петни от свидетелства, че тя се използва за разпити, вместо за съдебно преследване и привеждане на присъди в изпълнение, а също и за дребни нарушения, без да се отчита по подходящ начин дали предаването е пропорционално, като се има предвид свързаната с него човешка и финансова стойност (оценявана на 25 000 евро на процедура по предаване).

Освен това решението да не се изпълни европейска заповед за арест не се зачита винаги от държавата-членка, издала заповедта, което означава, че лицето бива задържано отново, когато премине границата.

В допълнение към гореизложеното, няма условия за адекватно правно представителство на лицата, издирвани с европейска заповед за арест, както в държавата-членка, издала заповедта, така и в изпълняващата я държава-членка. И накрая, за съжаление, условията в местата за лишаване от свобода в много държави-членки на ЕС са толкова лоши, че сериозно уронват доверието в адекватното отношение към лишените от свобода, върху което се основават европейската заповед за арест и рамковото решение за трансфер на осъдени лица, което предстои скоро да влезе в сила.

 Как ще гарантира Съветът незабавното прекратяване, както по закон, така и на практика, на непропорционалното използване на европейската заповед за арест?

 Как ще гарантира Съветът, че издирваните с европейска заповед за арест лица имат действително право да оспорват европейската заповед за арест както в издаващата, така и в изпълняващата държава, и че решението за неизпълнение на европейска заповед за арест води до отстраняване от шенгенската система за предупреждаване?

 Как ще гарантира Съветът повишаването на наказателноправните стандарти в Европейския съюз и подобряването на условията в местата за лишаване от свобода, преди съдилищата да се намесят и да блокират по-нататъшни трансфери поради възможно нарушаване на основните права на лицето?

Внесен: 4.5.2011

Предаден: 5.5.2011

Краен срок за отговор: 26.5.2011

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност