Postup : 2011/2563(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000111/2011

Předložené texty :

O-000111/2011 (B7-0317/2011)

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 44kWORD 31k
4. května 2011
O-000111/2011

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000111/2011

Radě

článek 115 jednacího řádu

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

za skupinu Verts/ALE


  Předmět: Evropský zatýkací rozkaz

 Odpověď na plenárním zasedání 

Evropský zatýkací rozkaz se ukázal jako účinný nástroj pro boj s přeshraniční trestnou činností a terorismem. Jeho účinnost nicméně oslabují zprávy o tom, že je namísto trestního stíhání a výkonu trestů spíše využíván pro vyslýchání a pro méně závažné trestné činy bez ohledu na přiměřenost předání viníka a s tím spojené lidské a finanční náklady (odhadované na 25 000 EUR za jeden postup předání).

Navíc rozhodnutí o odmítnutí evropského zatýkacího rozkazu není ve vystavujícím členském státě vždy dodrženo, takže osoba je znovu zadržena, jakmile překročí hranice.

Zároveň osoby stíhané v rámci evropského zatýkacího rozkazu nemají možnost mít ve vystavujícím nebo ve vykonávajícím členském státě odpovídajícího právního zastupce. Mimoto jsou bohužel podmínky ve vězeních v řadě členských států EU tak žalostné, že závažným způsobem podkopávají důvěru v odpovídající zacházení s vězni, na němž je založen evropský zatýkací rozkaz a plánované rámcové rozhodnutí o předávání odsouzených osob.

 Jak Rada zaručí, že bude okamžitě ukončeno nevhodné užívání evropského zatýkacího rozkazu, a to jak z hlediska právních předpisů tak i v praxi?

 Jak Rada zajistí, aby se osoby, na něž byl vydán evropský zatýkací rozkaz, mohly proti tomuto zatykači účinně bránit jak ve vystavujícím tak ve vykonávajícím členském státě a aby rozhodnutí o odmítnutí evropského zatýkacího rozkazu vedlo ke zrušení schengenského záznamu?

 Jak Rada zaručí zlepšení standardů trestního soudnictví a podmínek ve vězeních v Evropské unii dříve, než zasáhnou soudy a zastaví předávání vězňů z důvodu možného porušování jejich základních práv?

Předložení: 4.5.2011

Postoupení: 5.5.2011

Platné do: 26.5.2011

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí