Menettely : 2011/2563(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000111/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000111/2011 (B7-0317/2011)

Keskustelut :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 24k
4. toukokuuta 2011
O-000111/2011

Suullisesti vastattava kysymys O-000111/2011

neuvostolle

työjärjestyksen 115 artikla

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

Verts/ALE-ryhmän puolesta


  Aihe: Eurooppalainen pidätysmääräys

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Eurooppalainen pidätysmääräys on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, jolla voidaan torjua rajatylittävää rikollisuutta ja terrorismia. Sen mainetta ovat kuitenkin tahranneet tiedot, joiden mukaan sitä käytetään tuomioistuimessa syyttämisen ja tuomioiden täytäntöönpanon lisäksi myös vähäisiä rikkomuksia koskevien kuulustelujen perusteena kiinnittämättä asianmukaista huomiota siihen, onko luovuttaminen suhteellisuusperiaatteen mukainen toimenpide, ja kiinnittämättä huomiota inhimillisiin vaikutuksiin ja taloudellisiin kustannuksiin (jotka ovat arviolta 25 000 euroa luovutusmenettelyä kohti).

Toisaalta on otettava huomioon, että päätöksen antanut jäsenvaltio ei kaikissa tapauksissa kunnioita eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltamatta jättämistä koskevaa päätöstä, mikä tarkoittaa sitä, että asianomainen henkilö pidätetään uudelleen rajan ylittämisen seurauksena.

Lisäksi on otettava huomioon, että pidätysmääräysten kohteina olevilla henkilöillä ei ole oikeutta asiamukaiseen oikeudelliseen edustukseen päätöksen antaneessa jäsenvaltiossa eikä päätöksen täytäntöönpanosta vastaavassa jäsenvaltiossa. Lopuksi on valitettavasti todettava, että monissa jäsenvaltioissa vankilaolot ovat niin ala-arvoiset, että ne vaarantavat vakavalla tavalla luottamuksen vankien asianmukaiseen kohteluun tapauksissa, joissa sovelletaan eurooppalaista pidätysmääräystä ja lähitulevaisuudessa täytäntöönpantavaa puitepäätöstä tuomittujen siirtämisestä.

 Miten neuvosto aikoo varmistaa, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen suhteeton käyttäminen lopetetaan välittömästi sekä lainsäädännössä että käytännössä?

 Miten neuvosto aikoo varmistaa, että eurooppalaisella pidätysmääräyksellä etsintäkuulutetuilla henkilöillä on tehokkaat oikeudet kiistää eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteet sekä päätöksen antaneessa jäsenvaltiossa että päätöksen täytäntöönpanosta vastaavassa jäsenvaltiossa, ja että päätös pidättyä eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta johtaa Schengen-kuulutuksen peruuttamiseen?

 Miten neuvosto aikoo varmistaa, että Euroopan unionin rikosoikeudellisia käytäntöjä ja vankilaoloja parannetaan ennen kuin tuomioistuimet puuttuvat asiaan ja estävät enemmät vankien siirrot asianomaisten henkilöiden perusoikeuksien mahdollisen rikkomisen perusteella?

Jätetty: 4.5.2011

Välitetty: 5.5.2011

Määräaika: 26.5.2011

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö