Процедура : 2011/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000112/2011

Внесени текстове :

O-000112/2011 (B7-0318/2011)

Разисквания :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 51kWORD 26k
4 май 2011 г.
O-000112/2011

Въпрос с искане за устен отговор O-000112/2011

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

от името на групата Verts/ALE


  Относно: Европейската заповед за арест

 Отговор по време на пленарно заседание 

Европейската заповед за арест доказа, че е ефективен инструмент в борбата с трансграничната престъпност и тероризма. Въпреки това нейната репутация се петни от свидетелства, че тя се използва за разпити, вместо за съдебно преследване и привеждане на присъди в изпълнение, а също и за дребни нарушения, без да се отчита по подходящ начин дали предаването е пропорционално, независимо от човешкия и финансов аспект на възникналите разходи (оценявана на 25 000 евро за всяка процедура по предаване). 

Освен това решението да не се изпълни европейска заповед за арест не се зачита винаги от държавата-членка, издала заповедта, което означава, че лицето бива задържано отново, когато премине границата.

Освен това липсва адекватна инстанция, която юридически да представлява лица, издирвани с европейска заповед за арест, както в издаващата заповедта държава-членка, така и в изпълняващата. И накрая, за съжаление, условията в местата за лишаване от свобода в редица държави-членки на ЕС са толкова лоши, че сериозно уронват доверието в адекватното отношение към лишените от свобода лица, върху което се основават европейската заповед за арест и рамковото решение за трансфер на осъдени лица, което предстои скоро да влезе в сила.

  Как ще гарантира Комисията незабавното прекратяване, както по закон, така и на практика, на непропорционалното използване на европейската заповед за арест?

  Как ще гарантира Комисията, че издирваните с европейска заповед за арест лица имат действително право да оспорват европейската заповед за арест както в издаващата, така и в изпълняващата държава, и че решението за неизпълнение на европейска заповед за арест води до отстраняване от шенгенската система за предупреждаване?

  Как ще гарантира Комисията подобряването на наказателноправните стандарти в Европейския съюз и на условията в местата за лишаване от свобода, преди съдилищата да се намесят и да блокират по-нататъшни трансфери поради възможно нарушаване на основните права на лицето?

Внесен: 4.5.2011

Предаден: 6.5.2011

Краен срок за отговор: 13.5.2011

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност