Menetlus : 2011/2563(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000112/2011

Esitatud tekstid :

O-000112/2011 (B7-0318/2011)

Arutelud :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 44kWORD 23k
4. mai 2011
O-000112/2011

Suuliselt vastatav küsimus O-000112/2011

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

fraktsiooni Verts/ALE nimel


  Teema: Euroopa vahistamismäärus

 Vastus täiskogul 

Euroopa vahistamismäärus on osutunud tõhusaks vahendiks piiriülese kuritegevuse ja terrorismiga võitlemisel. Siiski kahjustavad vahistamismääruse mainet väited, et seda kasutatakse ülekuulamise, aga mitte süüdistuste esitamise ja kohtuotsuste täitmise eesmärgil, ning väiksemate rikkumiste puhul, arvestamata väljaandmise proportsionaalsust ning sellega seotud inim- ja finantskulusid (ühe loovutamismenetluse maksumus on arvestuslikult 25 000 eurot).

Lisaks ei tunnusta Euroopa vahistamismääruse välja andnud liikmesriik alati otsust seda mitte täitmisele pöörata, mistõttu isik vahistatakse pärast piiri ületamist uuesti.

Samuti ei ole isikule, kelle loovutamist taotletakse, ette nähtud piisavat õiguslikku esindatust ei määruse välja andnud ega täidesaatvas liikmesriigis. Ning lõpetuseks on kinnipidamistingimused paljudes ELi liikmesriikides nii viletsad, et sellega kahjustatakse usaldust kinnipeetavate nõuetekohase kohtlemise vastu, mis on Euroopa vahistamismääruse ning peagi rakenduva süüdimõistetud isikute üleandmise raamotsuse aluseks.

  Kuidas kavatseb komisjon tagada Euroopa vahistamismääruse ebaproportsionaalse kasutamise viivitamatu lõpetamise nii juriidiliselt kui reaalselt?

  Kuidas kavatseb komisjon tagada Euroopa vahistamismääruse alusel tagaotsitavatele isikutele õiguse Euroopa vahistamismäärust vaidlustada nii vahistamismääruse välja andnud kui ka täitesaatvas liikmesriigis, ning et otsus Euroopa vahistamismäärust mitte täitmisele pöörata tooks kaasa Schengeni hoiatusteate kustutamise?

  Kuidas kavatseb komisjon tagada kriminaalõigussüsteemi standardite ja kinnipidamistingimuste paranemise Euroopa Liidus, enne kui kohtud otsustavad sekkuda ja katkestada edasised loovutamised isikute põhiõiguste võimalike rikkumiste tõttu?

Esitatud: 4.5.2011

Edastatud: 6.5.2011

Vastuse tähtaeg: 13.5.2011

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika