Procedure : 2011/2563(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000112/2011

Ingediende teksten :

O-000112/2011 (B7-0318/2011)

Debatten :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 24k
4 mei 2011
O-000112/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000112/2011

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

namens de Verts/ALE-Fractie


  Betreft: Europees arrestatiebevel

 Antwoord plenaire 

Het Europese arrestatiebevel is een doeltreffend instrument gebleken in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad en terrorisme. Maar op de reputatie van dit instrument wordt een smet geworpen door berichten dat het voor ondervraging wordt gebruikt in plaats van vervolging en de tenuitvoerlegging van straffen en voor de aanpak van kleinere overtredingen, zonder dat goed wordt nagegaan of overdracht wel in verhouding staat tot de feiten en welke menselijke en financiële kosten ermee gemoeid zijn (naar schatting 25.000 euro per overdrachtsprocedure).

Verder wordt een besluit om een Europees arrestatiebevel niet uit te voeren, niet altijd door het uitvaardigende land nageleefd, d.w.z. de betrokkene wordt opnieuw gearresteerd wanneer hij of zij de grens passeert.

Verder is voor personen die met een Europees arrestatiebevel worden gezocht, niet voorzien in adequate vertegenwoordiging in rechte in de uitvaardigende en de uitvoerende lidstaat. Ten slotte zijn de omstandigheden in de gevangenissen in veel lidstaten helaas zo slecht dat daardoor het vertrouwen in een behoorlijke behandeling van gevangenen, waarop het Europese arrestatiebevel en het binnenkort uit te voeren kaderbesluit over de overdracht van veroordeelde personen berusten, ernstig wordt ondergraven.

  Hoe wil de Commissie garanderen dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan het disproportionele gebruik van het Europese arrestatiebevel, zowel in rechte als in de praktijk?

  Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat personen die met een Europees arrestatiebevel worden gezocht, daadwerkelijk het recht hebben een dergelijk arrestatiebevel zowel in de uitvaardigende als de uitvoerende staat aan te vechten, en dat een besluit tot niet-uitvoering van een Europees arrestatiebevel de verwijdering van de Schengensignalering tot gevolg heeft?

  Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat het strafrechtelijk apparaat in de Europese Unie beter gaat functioneren en de omstandigheden in de gevangenissen worden verbeterd, voordat de rechtbanken in actie komen en verdere overdrachten blokkeren wegens mogelijke schending van de grondrechten van de betrokkene?

Ingediend: 4.5.2011

Doorgezonden: 6.5.2011

Uiterste datum beantwoording: 13.5.2011

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid