Procedură : 2011/2563(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000112/2011

Texte depuse :

O-000112/2011 (B7-0318/2011)

Dezbateri :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 49kWORD 26k
4 mai 2011
O-000112/2011

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000112/2011

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

în numele Grupului Verts/ALE


  Subiect: Mandatul european de arestare

 Răspuns în plen 

Mandatul european de arestare s-a dovedit a fi un instrument eficient în combaterea criminalității transfrontaliere și a terorismului. Cu toate acestea, reputația acestuia este afectată de relatări conform cărora este utilizat pentru a desfășura interogatorii, mai degrabă decât pentru urmărirea penală și punerea în executare a sentințelor, inclusiv pentru infracțiuni minore, fără a lua în considerare în mod corespunzător dacă predarea este proporțională, în ciuda costurilor financiare și umane implicate (estimate la 25 000 EUR pentru fiecare procedură de predare).

De asemenea, decizia de a nu executa un mandat european de arestare nu este întotdeauna respectată de către statul membru emitent, ceea ce înseamnă că persoana este arestată din nou după ce aceasta a trecut granița.

În plus, nu există niciun instrument adecvat de reprezentare juridică a persoanelor urmărite în baza unui mandat european de arestare atât în statul membru emitent, cât și în statul de executare. În ultimul rând, din nefericire, condițiile din închisorile din multe state membre ale UE sunt atât de precare încât pun la îndoială în mod semnificativ tratamentul adecvat al deținuților, care stă la baza mandatului european de arestare și a deciziei-cadru privind transferul persoanelor condamnate, care urmează să fie pusă în aplicare în curând.

  Cum intenționează Comisia să garanteze încetarea de îndată a utilizării disproporționate a mandatului european de arestare, de facto și de iure?

  Cum intenționează Comisia să asigure faptul că persoanele urmărite în baza unui mandat european de arestare se vor bucura de dreptul de a contesta mandatul european de arestare atât în statul emitent, cât și în statul de executare, și că decizia de a nu executa un mandat european de arestare duce la eliminarea alertei Schengen?

  Cum intenționează Comisia să asigure îmbunătățirea standardelor în materie de justiție penală din Uniunea Europeană și a condițiilor din închisori înainte ca instanțele să intervină și să oprească noi transferuri din cauza unei eventuale încălcări a drepturilor fundamentale ale persoanei vizate?

Depunere: 4.5.2011

Trimisă: 6.5.2011

Termen pentru răspuns: 13.5.2011

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate