Postup : 2011/2563(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000112/2011

Predkladané texty :

O-000112/2011 (B7-0318/2011)

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 50kWORD 25k
4. mája 2011
O-000112/2011

Otázka na ústne zodpovedanie O-000112/2011

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

v mene skupiny Verts/ALE


  Vec: Európsky zatýkací rozkaz

 Odpoveď v pléne 

Európsky zatykač sa preukázal ako účinný nástroj v boji proti cezhraničnej zločinnosti a terorizmu. Jeho povesť však narúšajú správy o tom, že sa nevyužíva na trestné stíhanie a výkon trestu, ale na vypočúvanie a prečiny bez riadneho posúdenia, či je odovzdanie  primerané, nehovoriac o personálnych a finančných nákladoch s tým spojených (ich výška sa odhaduje na 25 000 EUR na každý postup odovzdania). 

Rozhodnutie nevykonať európsky zatýkací rozkaz vydávajúci členský štát navyše nie vždy rešpektuje, čo znamená, že dotknutá osoba je opätovne zatknutá ihneď po prekročení hraníc.

Okrem toho neexistuje možnosť primeraného právneho zastúpenia osôb hľadaných európskym zatykačom ani vo vydávajúcom, ani vo vykonávajúcom členskom štáte. Nakoniec treba smutne konštatovať, že podmienky vo väzniciach sú v mnohých členských štátoch také žalostné, že vážne poškodzujú dôveru v primerané zaobchádzanie s väzňami, na ktorej spočíva európsky zatýkací rozkaz a rámcové rozhodnutie o odovzdávaní odsúdených osôb, ktoré sa má čoskoro uplatňovať.

  Ako chce Komisia zaručiť, že sa v zákonoch i praxi okamžite zastaví neprimerané využívanie európskeho zatýkacieho rozkazu?

  Ako chce Komisia zabezpečiť, že osoby hľadané európskym zatýkacím rozkazom budú mať účinné právo napadnúť európsky zatýkací rozkaz vo vydávajúcom aj vykonávajúcom štáte a že rozhodnutie nevykonať európsky zatýkací rozkaz povedie k odstráneniu schengenského zápisu?

  Ako chce Komisia zabezpečiť, že sa v Európskej únii zvýšia normy trestnoprávnej spravodlivosti a zlepšia podmienky vo väzniciach skôr, než súdy zakročia a zabránia ďalšiemu odovzdaniu z dôvodu možného porušenia základných práv človeka?

Predložené: 4.5.2011

Postúpené: 6.5.2011

Termín na zodpovedanie: 13.5.2011

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia