Menetlus : 2011/2563(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000117/2011

Esitatud tekstid :

O-000117/2011 (B7-0319/2011)

Arutelud :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 38kWORD 22k
11. mai 2011
O-000117/2011

Suuliselt vastatav küsimus O-000117/2011

nõukogule

Kodukorra artikkel 115

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

fraktsiooni PPE nimel


  Teema: Euroopa vahistamismäärus

 Vastus täiskogul 

Nagu on märgitud komisjoni hiljutises aruandes (KOM(2011)0175), on Euroopa vahistamismäärus osutunud tõhusaks vahendiks piiriülese kuritegevuse, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga võitlemisel. Siiski võivad komisjoni arvates vahistamismääruse mainet ja tõhusust kahjustada väited, et seda kasutatakse ülekuulamise, mitte süüdistuste esitamise ja kohtuotsuste täitmise eesmärgil, ning väiksemate rikkumiste puhul, arvestamata üleandmise proportsionaalsust ning sellega seotud inim- ja finantskulusid (ühe üleandmismenetluse maksumus liikmesriigi kohta on arvestuslikult 25 000 eurot).

Mõnel juhul ei ole Euroopa vahistamismääruse alusel tagaotsitavatele isikutele ette nähtud piisavat õiguslikku esindamist ei määruse välja andnud ega täidesaatvas liikmesriigis. Lisaks võivad kinnipidamistingimused paljudes ELi liikmesriikides kahjustada usaldust seoses kinnipeetavate nõuetekohase kohtlemisega, mis on Euroopa vahistamismääruse ning peagi rakenduva süüdimõistetud isikute üleandmise raamotsuse aluseks.

 Kas nõukogu on seisukohal, et Euroopa vahistamismäärus on olnud kasulik vahend ja sellega on saavutatud püstitatud eesmärgid?

 Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et teha lõpp Euroopa vahistamismääruse ebaproportsionaalsele kasutamisele?

 Kuidas kavatseb nõukogu tagada Euroopa vahistamismääruse alusel tagaotsitavatele isikutele õigusabi nii vahistamismääruse välja andnud kui ka täitesaatvas liikmesriigis, ning selle, et otsus Euroopa vahistamismäärust mitte täitmisele pöörata tooks kaasa Schengeni hoiatusteate kustutamise?

 Kuidas kavatseb nõukogu tagada, et kriminaalõigussüsteemi standardid ja kinnipidamistingimused Euroopa Liidus ei põhjusta usalduse kaotust liikmesriikide õigussüsteemide vastu?

Esitatud: 11.5.2011

Edastatud: 12.5.2011

Vastuse tähtaeg: 2.6.2011

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika