Процедура : 2011/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000118/2011

Внесени текстове :

O-000118/2011 (B7-0320/2011)

Разисквания :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 51kWORD 27k
11 май 2011 г.
O-000118/2011

Въпрос с искане за устен отговор O-000118/2011

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

от името на групата PPE


  Относно: Европейската заповед за арест

 Отговор по време на пленарно заседание 

Както беше подчертано в неотдавнашен доклад на Комисията (COM(2011)0175), европейската заповед за арест се доказа като ефективен инструмент в борбата с презграничната престъпност, организираната престъпност и тероризма. Въпреки това, както посочи Комисията, съществува възможност нейната репутация и ефективност да бъдат опетнени от свидетелства, че тя се използва за разпити, вместо за съдебно преследване и привеждане на присъди в изпълнение, а също и за дребни нарушения, без да се отчита по подходящ начин дали предаването е пропорционално и въпреки свързаната с него човешка и финансова стойност (оценена от една държава-членка на 25 000 евро на процедура по предаване).

В някои случаи няма условия за адекватно правно представителство на лицата, издирвани с европейска заповед за арест, в държавата-членка, издала заповедта, и в изпълняващата я държава-членка. Нещо повече, условията в местата за лишаване от свобода в много държави-членки на ЕС потенциално могат да уронят доверието в подходящото отношение към лишените от свобода, върху което се основават европейската заповед за арест и рамковото решение за трансфер на осъдени лица, което предстои скоро да влезе в сила.

  Счита ли Комисията, че европейската заповед за арест е полезен инструмент и че е изпълнила целите си?

  Какви стъпки възнамерява да предприеме Комисията, за да гарантира, че на непропорционалното използване на европейската заповед за арест на практика е сложен край?

  Как възнамерява Комисията да гарантира, че издирваните с европейска заповед за арест лица имат действително право на правни съвети както в издаващата, така и в изпълняващата държава, и че решението за неизпълнение на европейска заповед за арест води до отстраняване от шенгенската система за предупреждаване?

  Какви предложения възнамерява да представи Комисията, за да гарантира, че наказателноправните стандарти и условията в затворите в Европейския съюз не пораждат недоверие у съдебните системи на държавите-членки?

Внесен: 11.5.2011

Предаден: 13.5.2011

Краен срок за отговор: 20.5.2011

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност