Postup : 2011/2563(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000118/2011

Předložené texty :

O-000118/2011 (B7-0320/2011)

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 51kWORD 25k
11. května 2011
O-000118/2011

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000118/2011

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

za skupinu PPE


  Předmět: Evropský zatýkací rozkaz

 Odpověď na plenárním zasedání 

Jak bylo zdůrazněno v nedávné zprávě Komise (KOM(2011)0175), evropský zatýkací rozkaz se osvědčil jako účinný nástroj pro boj s přeshraniční trestnou činností, organizovaným zločinem a terorismem. Komise však poukázala na možnost, že by jeho dobrou reputaci a účinnost mohly oslabit zprávy o tom, že je namísto trestního stíhání a výkonu trestů spíše využíván pro vyslýchání a méně závažné trestné činy bez ohledu na to, zda je předání viníka přiměřené, a navzdory lidským a finančním nákladům spojeným s tímto postupem (které jeden členský stát odhaduje na 25 000 EUR za jeden postup předání).

Osoby stíhané v rámci evropského zatýkacího rozkazu v některých případech nemají možnost mít ve vystavujícím nebo ve vykonávajícím členském státě odpovídajícího právního zástupce. Podmínky ve vězeních v řadě členských států EU by navíc potenciálně mohly podkopat důvěru v odpovídající zacházení s vězni, na němž je založen evropský zatýkací rozkaz a plánované rámcové rozhodnutí o předávání odsouzených osob.

  Domnívá se Komise, že evropský zatýkací rozkaz byl doposud užitečným nástrojem, který dosáhl svých cílů?

  Jaké kroky hodlá Komise podniknout, aby zaručila, že evropský zatýkací rozkaz nebude v praxi dále neadekvátně využíván?

  Jak hodlá Komise zajistit, aby osoby, na něž byl vydán evropský zatýkací rozkaz, měly účinné právo na právní poradenství jak ve vystavujícím, tak ve vykonávajícím členském státě, a aby rozhodnutí o neprovedení evropského zatýkacího rozkazu vedlo k vymazání záznamu ze schengenského systému?

  Jaké návrhy hodlá Komise předložit, aby zajistila, že standardy trestního soudnictví a podmínky ve vězeních v Evropské unii nebudou zdrojem pochyb o soudních systémech v jednotlivých členských státech?

Předložení: 11.5.2011

Postoupení: 13.5.2011

Platné do: 20.5.2011

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí